2016. december 25., vasárnap

PÁSZTORJÁTÉK 2016


Régen történt, nagyon régen, távol tőlünk más vidéken.
Néhány pásztor nyájat őrzött kinn a sötét éji réten.
Mennyei fénnyel, hang kel az éjben,
Angyali szó zeng: "Senki se féljen!"
Megszületett az Úr Krisztus, dícsérjétek,
Örüljön az örülőkkel minden lélek!
Angyal hozott üzenetet, én bizony fölkerekedek.
Megkeresem Betlehemet, Betlehemben a Kisdedet.


Kelj fel, Öreg!

"Betlehem, Betlehem, a te határidba,
Érkezett Mária, rongyos istállóba."
Eközben napkelet felől, három király: Gáspár elől,
aztán Menyhért, s Boldizsár, ajándékkal indul már. 
Hirtelen kopogtatnak, a pásztorok már itt is vannak.

Eljöttünk Tehozzád egyszerű pásztornép,
hogy kiöntsük eléd szívünk szeretetét.


A szép Szűz Mária szent Fiának, imígyen énekelt kis Jézusnak:
Örömest ringatlak, szívemből
óhajtlak, aludj, aludj.

Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk.

A jászolt mind körbeveszik, kis Jézuskát ünnepelik.


Üdvözlégy kis Jézus, Szeretet Királya,
Hozz békét és áldást sok magyar családra.
Szent Karácsony napján ne sírjon itt senki,
Töröld le a könnyet, szent szívedet tárd ki!

"Üdvözlégy kis Jézuska,
Üdvözlégy ó, kisbaba,
Mért fekszel a jászolba,
A hideg istállóba?"

"Hol a fényes palota,
Hol a kényes nyoszolya,
Hol a lépes mézecske
Vajjal mázolt köcsöge?"
"Kenyerünkből testedet,
A borunkból véredet
Növelné a szerelem,
Növelné a szerelem."

"Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra,
Ó, ha Magyarországba
Jöttél volna világra."


Nincsenek megjegyzések: