2016. szeptember 12., hétfő

ZARÁNDOKHÉTVÉGE

2016. szeptember 15-én hálaadó zarándoklat indul Mátraverebély-Szentkútról a Mária Úton Vácra, a Hétkápolna búcsújára. A gyalogos zarándoklat második szakaszát, amely Bujáktól Nézsáig tart, Czombos József atya vezeti. A zarándokok 2016. szeptember 16-án, pénteken délután 2 óra körül érkeznek majd Galgagutára, és egy rövid időre - néhány ima és ének, valamint egy kis frissítő erejéig - betérnek az Isteni Irgalmasság templomba is. 


2016. szeptember 17-én, szombaton az esztergomi Szent Anna Plébánia hívei látogatnak el hozzánk Pokriva László atya vezetésével. A zarándokok délelőtt 10 órai kezdettel szentmisét végeznek templomunkban.

Mindkét napon szeretettel várjuk a helyi és környékbeli testvéreket, gyűljünk össze minél többen a zarándokok fogadására!

2016. szeptember 4., vasárnap

AUGUSZTUS 20.

Augusztus 20-án nagyon sok szép élményben volt részünk. Ünnepi szentmise keretében emlékeztünk Szent István királyra, és sor került az új kenyér megáldására is, melyből a szertartást követően mindenki kapott egy szeletet.
A szentmisén Pénzes Barnabás Bulcsú a keresztség szentségében részesült, melynek tiszteletére József Atya is hazalátogatott. 
Mivel gyönyörű időnk volt, így a mise után a templom előtti téren terítettünk meg egy kis "állófogadásra", ahol lehetőség volt a kötetlen beszélgetésre, játékra is.

Bulcsú ünnepélyes bemutatása
"Megkeresztellek..."

Áldásra várva
Mindennapi kenyerünk

Nemzeti ünnep

Áldás
Áldás
Ünnep
Együtt
Anya és lánya

Felszabadultan
Keresztelői agapé

VENI SANCTE

Ma délelőtt a szentmisén ünnepélyesen megnyitottuk a 2016/17-es tanévet. A gyerekek sorban letették az oltár elé az iskolatáskáikat, melyeket Róbert atya meg is áldott a mise alatt.


A Mustármag-kórus a következő tanév jelmondataként énekelte:  "Én már döntöttem!" 

A mise végén minden gyerek kapott egy gyöngyfűzéssel készült keresztet, melyeket az egyházközségünkhöz tartozó egyik család készített meglepetésképpen.

A mostani tanévben is szeretettel várunk minden gyereket a ministránsaink közé és a Mustármag kórusba egyaránt. 

2016. augusztus 14., vasárnap

KENYÉRSZENTELÉSSzent István királynak - Hazánk fővédőszentjének - ünnepén templomunkban a szentmisét Czombos József atya mutatja délelőtt 9 órai kezdettel, 
melynek keretében megszenteli és megáldja az új kenyeret is. 
E szentmisén kerül sor Pénzes Barnabás Bulcsú megkeresztelésére is.

A kenyér az ember számára az életet, a megélhetést, az otthont jelenti, míg a rajta átkötött nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekapcsolódásának. 
A szentmise végén szétosztásra kerül a felszeletelt, megáldott kenyér. 

„Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! Áldd meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk; és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen." 
/Új kenyér megáldása/

KERESZTELÉSA keresztség az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

2016. augusztus 20-án délelőtt  9 órakor


Pénzes Barnabás Bulcsú


keresztelője lesz templomunkban.

Istenem, kérlek
segítsd növekedni ezt
a kisgyermeket hitben
és szeretetben.
Mutasd meg neki
az élet csodáit
és áldásod kísérje
élete során.

2016. július 24., vasárnap

KÜLÖNLEGESSÉGEINK

Az egyházközség tagjai közül többen is vannak, akik egy-egy zarándokútjukon a templomunkra, közösségünkre is gondoltak, és hazatérve ennek emlékére az alábbi szép kegytárgyakat adományozták:

A bajor Altöttingi Mária-kegyhelyről származik ez a gyertya. A kép a kegytemplomban található Fekete-Madonna szobrot ábrázolja, fölötte pedig ezek a sorok olvashatók:


„Immer wenn du meinst, 
es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo 
ein Lichtlein her,
dass du es noch einmal 
wieder zwingst
und von Sonnenschein 
und Freude singst;
leichter trägst des 
Alltags harte Last,
und wieder Kraft und 
Mut und Glauben hast!“

Ami szabad fordításban magyarul így hangzik:

"Mindig, mikor úgy érzed, nem bírod tovább,
Valahonnan feldereng egy kis fénysugár,
És segít, hogy megint mindent újrakezdj, 
S napfényről és boldogságról énekelj,
A mindennapok terheit könnyebben viseled,
Újra lesz erőd, bátorságod, hited."

A lengyelországi Częstochowa városából, a Jasna Góra-i kolostorból érkezett ez a gyertya, melyen a híres Fekete Madonna ikon ábrázolása látható. 

Az idei Váci Egyházmegyei Találkozónak Vecsés adott otthont. Az egyik résztvevő család hozta onnan ezeket a Jézus Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ábrázolásokkal díszített gyertyákat. 


2016. július 23., szombat

TÁBOROZÓK LÁTOGATÁSAA Szobi Szent László Plébánia hittanosai Hefler Gábor Atya vezetésével július 18-23 között Bercelen táboroztak. A tábor záró szentmiséjét - a helyiek részvételével - pénteken este 6 órakor a Galgagutai Isteni Irgalmasság Templomban tartották, melyre gyalogosan érkeztek Bercelről. A szentmise után a gyerekek birtokba vették a templom környékét. 


2016. július 2., szombat

NYÁRI SZÜNET

Június 26-án vasárnap a Mustármag Kórus közreműködésével ünnepi  hálaadó szentmisén zártuk le az idei tanévet. 

Kitört a nyári szünet, ilyenkor sokan figyelmeztetnek arra, hogy hogyan vigyázzunk magunkra a nagy melegben: ne menjünk a tűző napra 11 és 3 óra között, ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, mindig használjunk naptejet és igyunk elég folyadékot...
Ezek mind nagyon lényeges tanácsok, de érdemes összefoglalni a nyárra vonatkozó legfontosabb "lelki instrukciókat" is, melyhez Juan del Río Martín spanyol tábori érsek gondolatai nyújtanak segítséget: 

A keresztény nyaralás tíz pontban

1. Pihenés. A fáradtság, a munka és más tevékenységek miatti aggodalom elhomályosítja annak tudatát, hogy mi az igaz és a helyes. A nyaralás jó időszak arra, hogy fizikai és lelki erőt merítsünk, ami lehetővé teszi, hogy változtassunk életünk azon területén, ahol szükség van erre.

2. Elmélyülés. Teret és időt kell keresnünk arra, hogy saját magunkra gondoljunk. Ne féljünk találkozni önmagunkkal és legyőzni azt a felületességet, amit a zűrzavaros hétköznapi élet okoz. Ne feledkezzünk meg az evangéliumokról, melyek segítenek ebben.

3. Gondtalan derű. A szórakozás eltereli, az utazás pillanatnyilag eltávolítja a problémákat. Az állandó derű azonban abból fakad, hogy ’belső otthonunkban’ rend van. A szabadság ideje kiváltképpen jó arra, hogy rendet tegyünk önmagunkban.

4. Család. Egy olyan társadalomban, ahol az apa és az anya is munkába járnak, a gyerekek keveset élvezhetik szüleik jelenlétét. A szabadság alatt szorosabbá válhatnak a családi kapcsolatok, növekedhet a családtagok közötti kommunikáció, és többet segíthetnek annak, akinek leginkább szüksége van rá.

5. Barátság. A baráti kapcsolatokhoz idő kell. A szabadság megfelelő idő a baráti kapcsolatok ápolására, a hiányosságok pótlására, a félreértések rendezésére, vagy akár meglátogathatjuk egy beteg barátunkat.

6. A hit szépségének felfedezése. Tudnunk kell észrevenni az emberi alkotások szépségét, amelyet az elődeink hagytak ránk. Táplálnunk kell magunkban az érzéket történelmi, művészeti, kulturális és vallási örökségünk iránt.

7. Csend. Ebben tudjuk meghallani a legfontosabb hangokat, amelyek önmegvalósításunkat segítik. Akik értékelik a csöndet, a hallgatás és a kommunikáció mestereivé válnak.

8. Imádság. A sok elfoglaltság miatt gyakran meggyengül, míg a nyaralás alatt többet beszélgethetünk az Úrral, erőt és ösztönzést kaphatunk tőle mindennapi utunkra.

9. A teremtett világra való rácsodálkozás. Ezáltal értékelni tudjuk azt a csodálatos látványt, amelyet a természet nap mint nap ingyenesen elénk tár, s amelyben kézzel foghatóan hordozza a Teremtő nyomát.

10. Szolidaritás. A nyaralás alatt sem szabad soha megfeledkeznünk a szegények iránti szeretetről, amely abban nyilvánul meg, hogy féken tartjuk kiadásainkat, megosztjuk másokkal, javainkat, törődünk az idősekkel, időt töltünk velük, fontos társadalmi és lelkipásztori tevékenységeket támogatunk.MEGEMLÉKEZÉS

"Isteni Megváltónk, Jézus Krisztus, a Te mondásod ez: "Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint aki életét adja barátaiért." Akikért most imádkozunk, nem kímélték magukat, életüket áldozták értünk, a mi épségünkért és testi-lelki javainkért. Tekints rájuk kegyesen, és részesítsd őket kereszthalálod végtelen érdemében!"
/Imádság a hősi halottakért - részlet/

A holnapi igeliturgiában a tegnap hősi halált halt tűzszerészekért imádkozunk.

2016. május 29., vasárnap

ÚRNAPJA

Mint minden évben, így idén is elkészült a négy úrnapi sátor - más néven gulipka - a templom körül. Évről évre más időpontra esik ez az ünnep, és mindig épp az aktuálisan nyíló virágokból kell gazdálkodnunk. Ráadásul az időjárás is különféle kihívás elé állítja a készítőket. Szerencsére az eső idén sem mosta el a körmenetet, a nagy meleg viszont eléggé megviseli a virágokat, amiket hajnalban erősítünk a vázra. 

A gyerekeknek nagy élmény minden évben a sziromszórás, elsősorban persze a lányoknak :) Természetesen azért a fiúknak is akad "munka" a körmenetben. Kis ministránsaink egyre inkább beletanulnak a feladatokba, és időnként kifejezett verseny folyik azért, hogy ki mit csináljon a misén  - mindannyiunk nagy örömére.

Buda az édesanyjától tanulja el a körmenetben csengetés rejtelmeit, aki gyerekkorában szintén profi ministráns volt.