2018. április 14., szombat

TAVASZI AKCIÓBAN

Takarító csoportunk tagjai ismét bevetésen voltak. Kihasználva az időjárás javulását, gondjaikba vették a templomunk előtti teret díszítő három nagy virágágyást, hogy minél szebb virágokban gyönyörködhessünk az év folyamán.
Fáradozásukat ezúton is nagyon köszönjük!ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Immáron hagyománnyá vált, hogy Húsvét második vasárnapján - vagyis az Isteni Irgalmasság ünnepén - a templombúcsú keretében kerül sor az elsőáldozásra is. Évről-évre érkeznek zarándokok templomunkba az Isteni Irgalmasság vasárnapján - hol csoportosan, hol egyénileg. Idén is nagy örömmel üdvözöltük a környékről és távolabbról érkező látogatókat egyaránt. 

E szép napra virágdíszbe öltözött az egész templom.
A szentmise előtt a Szent Márton imacsoport imaórát tartott az Isteni Irgalmasság tiszteletére.


Húsvét üzenete még frissen él bennük az Irgalmasság ünnepén. Ezt felidézve indultunk útnak a szentmisét követő körmenetben a Feltámadt Krisztust jelképező szoborral és a Húsvéti gyertyával. Újdonsült elsőáldozónkra fontos szerep jutott: a keresztet tartva ezen a napon ő vezette a körmenetet. 
2018. április 1., vasárnap

ÁLDOTT HÚSVÉTOT!

Krisztus feltámadt! Alleluja! 

Nagyszombat este Czerovszi Antal akolitus vezetésével mi is részt vettünk a feltámadást ünneplő vigíliai szertartáson. 
A tűzről meggyújtott Húsvéti gyertyával bevonulva a sötét templomba fokozatosan szétterjedt a fény. 


A sírban fekvő Jézus szobrát a szertartás folyamán ünnepélyesen felváltotta a Feltámadt Krisztust ábrázoló szobor.

Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a feltámadási körmenetet csak a templomon belül, a ministránsok részvételével tudtuk megtartani.


Húsvétvasárnap Róbert Atya ünnepi szentmisét celebrált, amelynek keretében a hívek által hozott húsvéti ételeket is megszentelte.
Az ünnepi szentmise közvetítése az alábbi internetes elérhetőségen megtekinthető: 2018. március 30., péntek

NAGYPÉNTEK

Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.
Véres rózsák verték ki a testét,
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.
Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.
Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.
Szeges szíjak csontig elevenbe.
Jön az úton Szűzmária szembe.
A szeméből mennyek mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.
Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi Anyánk is!

/Sík Sándor/


A tabernákulum üres, az oltár csupasz. Soha máskor nem látjuk így, csak Nagypénteken. A harangok és csengők némák, az orgona sem szól.
Tegnap, Nagycsütörtökön a harangok Rómába mentek, az Oltáriszentséget átvittük a mellékoltárban lévő őrzési helyére, az oltárfosztás során pedig minden díszétől megfosztottuk az oltárasztalt. 

Minden a magányra, az elhagyatottságra utal. 

Nagypénteken a szertartás is csonka. A csendes bevonulás után Róbert Atya háromszori arcra borulással emlékezett Jézus háromszori elesésére. 

A Passióban ezúttal a püspökhatvani Pro Musica Vegyeskórus tolmácsolásában idéztük fel Jézus szenvedését és halálát. 

A Kereszthódolat során aztán egyenként, személyesen is a Megfeszített elé járulhattunk. A szertartás után pedig a Szentsír mellett imádságban elmélkedtünk Jézus kereszten mondott hét szaváról.

A Nagypénteki szertartás közvetítése az interneten megtekinthető az alábbi helyen: 

https://www.facebook.com/robiatya/videos/1722427807814092/

2018. március 25., vasárnap

NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYŰJTÉS

Idén is sor került egyházközségünkben az évek óta szokásos nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. Ismét jelentős mennyiség gyűlt össze, aminek a nagy részét liszt, cukor, konzervek, étolaj és tészta alkotta, de került azért egy kis
nassolnivaló is a csomagba.
Ahogy mindig, idén is a közösség legrászorultabb családja kapta az adományokat, amit a Virágvasárnapi szertartást követően szállított házhoz az egyházközségi küldöttség. VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. Pálmaágak helyett nálunk a barka játszik központi szerepet a szertartásban, ahol felelevenítjük ezt az ünnepélyes bevonulást.

A templomunk parkjában lévő tekintélyes bokor évről évre biztosítja számunkra a virágvasárnapi barkát, méghozzá nem csak a galgagutaiak számára, hiszen évek óta a Berceli Egyházközséget is mi látjuk el barkával.


Vannak persze kalandos történetek a "barkaszürethez" kapcsolódóan. Olyan évben, amikor korán beköszönt a jó idő, vagy a Húsvét a szokásosnál későbbi dátumra esik, bizony megesik, hogy a barka hetekkel korábban kivirágzik. Ilyenkor rettentően kell rá vigyázni, nehogy tönkremenjenek a gyönyörű gallyak. A levágott kötegeket hűvös pincében őrizgetve próbáljuk őket minél jobb állapotban megtartani a virágvasárnapi barkás körmenetre.

Az idei évben azonban minden úgy ment, ahogy az a "nagy könyvben" meg van írva: a barkánk  rügyei közvetlenül az ünnep előtti héten pattantak ki. 

A levágott gallyakat bekötegelve rögtön át is vittük a berceli templomba. Mivel a beosztás úgy alakult, hogy Virágvasárnap Galgagután Szandai Robi akolitus teljesített szolgálatot, így Róbert Atya Bercelen a virágvasárnapi reggeli szentmise keretében egyúttal a galgagutai barkaköteget is megáldotta.


A virágvasárnapi ünnepi igeliturgiánk barkás körmenettel indult: a hívek a szentelt barkát kézben tartva gyülekeztek a templom előtti téren, ahol felolvastuk a jeruzsálemi bevonulásról szóló evangéliumi szakaszt, majd pedig énekelve vonultunk be a templomba. A liturgiában ezen a napon Jézus szenvedésére is emlékezünk, ezért a szokásos módon, dramatizálva olvasták fel a Felolvasó-csoport tagjai a Passiót Szent Márk olvasatában. 


2018. március 24., szombat

A SZENT HÁROMNAP ÉS A HÚSVÉT ISTENTISZTELETI RENDJE


NAGYCSÜTÖRTÖK - délután 5 óra

SZANDAI RÓBERT AKOLITUS


NAGYPÉNTEK - délután 3 óra

HULITKA RÓBERT ATYA

A PASSIÓBAN KÖZREMŰKÖDIK A PÜSPÖKHATVANI PRO MUSICA VEGYESKÓRUS


NAGYSZOMBAT (VIGÍLIA) - délután 5 óra

CZEROVSZKI ANTAL AKOLITUSHÚSVÉTVASÁRNAP - délelőtt fél 11 óra

HULITKA RÓBERT ATYA


HÚSVÉTHÉTFŐ - délelőtt fél 11 óra

SZANDAI RÓBERT AKOLITUS

2018. március 20., kedd

NAGYTAKARÍTÁS KÍVÜL-BELÜL

Húsvétra készülünk - testben és lélekben egyaránt. Túlvagyunk a nagyböjt felén, Laetare vasárnapon - más nevén Rózsaszín vasárnapon - kicsit már előre örvendeztünk a közelgő Feltámadásnak. Ennek jeléül váltotta fel a liturgikus színekben a böjti lilát átmenetileg a rózsaszín.

A feltámadásnak azonban előfeltétele a szenvedés és a halál, erre emlékezvén a Rózsaszín vasárnapot a Fekete vasárnap követi a liturgiában. Ezen a napon a templom feszületeire lila lepel kerül, mely egészen Nagypéntekig elrejti Jézus felfeszített testét, hogy a kereszt ünnepélyes felfedése még jobban ráirányítsa figyelmünket az értünk hozott áldozatra.

Az ünnepi készülődés külső megnyilvánulása, hogy nem csak a lelkünket, hanem templomunkat is igyekszünk szebbé tenni. Ezért ismét összefogott a Takarító csoport "kemény magja", és szombaton a rendkívül rossz időjárással is dacolva szó szerint "tetőtől talpig" rendbe tették az épület összes helyiségét. A "lelki nagytakarítás" jegyében pedig március 19 és 21 között triduumra, vagyis 3 napos lelkigyakorlatra kerül sor a Berceli templomban, melyet Moys Gábor Kisterenye plébániai kormányzója, korábban a II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola lelki igazgatója, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola lelkésze tart. A lelkigyakorlaton a galgagutaiak is részt vesznek, megszervezve az autókkal történő átjutást. A triduum ideje alatt lehetőség nyílik a húsvéti szentgyónások elvégzésére a misék előtt, illetve alatt, továbbá lelki beszélgetésre is. 

Múlt vasárnap utolsó állomásához érkezett elsőáldozónk felkészülése is: a reddíció, vagyis a hit megvallásának szertartása és a Szentírás átadása következett. Már csak pár hét, és Húsvétot követően eljön a várva várt ünnep, az első szentáldozás napja.  2018. március 19., hétfő

JÓZSEF ATYA KANONOK LETT

Czombos József Atyát kanonokká nevezte ki dr. Beer Miklós váci megyéspüspök. Beiktatására március 15-én 10 órakor került sor a Váci Székesegyházban. Mi egykori hívei is szeretettel gondoltunk rá ezen a szép ünnepen, nagyon büszkék vagyunk József Atyára, és jó egészséget kívánunk neki, hogy ezt a szép tisztséget minél tovább betölthesse. 

A Rimóci Egyházközségtől kölcsönzött fotókkal emlékezünk meg erről a jeles alkalomról.2018. március 6., kedd

KISGYERMEKEK ÉS A NAGYBÖJT

Az elmúlt vasárnap központjában a gyermekek álltak. Készülve a közelgő elsőáldozásra, ezen a napon került sor az érzékszervek megjelölésének szertartására. 
Kihasználva ezt az alkalmat, a nagyböjt vasárnapjain hagyományosan a mise előtt fél órával végzett keresztutat ezen a napon a ministránsaink egy csoportja vezette: természetesen ott volt az előimádkozók között az idei egyetlen elsőáldozásra készülő gyöngyszemünk is.  
A szervezést, felkészítést és levezetést ezúton köszönjük meg Enikőnek. 
A szentmisét követően nem maradhatott el a "szöghúzás" sem, amit a legkisebbek is nagy lelkesedéssel végeznek.

Szintén ezen a vasárnapon került sor a betegek szentségének kiszolgáltatására is.