2017. március 25., szombat

NAGYHÉTEN A SZENT HÁROMNAP ISTENTISZTELETI RENDJE


NAGYCSÜTÖRTÖK


AZ UTOLSÓ VACSORA MISÉJE

CELEBRÁNS: SÁNTA JÁNOS ATYA
GALGAGUTA - DÉLUTÁN 4 ÓRA


NAGYPÉNTEK


URUNK SZENVEDÉSÉNEK EMLÉKEZETE

CELEBRÁNS: SÁNTA JÁNOS ATYA
GALGAGUTA - DÉLUTÁN 3 ÓRA


NAGYSZOMBATHÚSVÉT VIGÍLIÁJA

CELEBRÁNS: BOROS ZOLTÁN ATYA
GALGAGUTA - DÉLUTÁN 5 ÓRA

2017. március 22., szerda

NAGYBÖJTI KÖRKÉP

Véget ért a "Tízpróbás Házastársak" program. Az eredményhirdetésre Nagyböjt 3. vasárnapján került sor. Öt házaspár teljesítette sikeresen a feladatokat, akik ennek emlékére a családdal kapcsolatos értékes gondolatokat tartalmazó könyvet kaptak a szentmise végén. 

Ministránsaink és zenészeink a Nagyböjtben is fáradhatatlanok.
És a szögek is fogynak rendületlenül....2017. március 19., vasárnap

KERESZTELÉSA keresztség az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.


2017. március 26-án délelőtt 10 óra 30 perckor


Agócs Marcell Gábor


keresztelője lesz templomunkban.

Istenem, kérlek
segítsd növekedni ezt
a kisgyermeket hitben
és szeretetben.
Mutasd meg neki
az élet csodáit,
és áldásod kísérje
élete során.

2017. március 11., szombat

ELSŐÁLDOZÁSRA KÉSZÜLÜNK

Nagyböjt 1. vasárnapján megtörtént az idei elsőáldozóink bemutatása és az érzékszervek ünnepélyes megjelölése. 

Adél, Buda és Zsombor igazán szorgalmasak, oszlopos tagjai a karácsonyi pásztorjátékot előadó csapatnak, kiveszik a részüket a szentmisék, igeliturgiák körüli feladatokból. 
Velük együtt mi is izgatottan várjuk az Isteni Irgalmasság vasárnapját, mert ezen az ünnepnapon kerül majd sor az elsőáldozásra.

NAGYBÖJT

Új szakaszába léptünk az egyházi évnek: Hamvazó-szerdával kezdetét vette a Nagyböjt. Ez az időszak a bűnbánat, az elcsendesedés, az újragondolás ideje, melynek jeléül a Nagyböjt kezdetén hamuval jelöltük meg homlokunkat. 


Nagyböjtben igyekszünk még inkább arra a Jézusra fókuszálni, aki a mi bűneinkért önként vállalta a szenvedést és a keresztáldozatot. Ebben az összpontosításban segítenek minket ennek az időszaknak a kulcsmotívumai:

A böjtölés: ami nem egyenlő a kötelezően húsmentes pénteki napok "letudásával", hanem az a lényege, hogy lemondjunk valamiről, ami számunkra fontos, illetve megtegyünk valamit, ami nehezünkre esik.

Az imádság: ezen belül is kiemelt jelentőséggel bír ebben az időszakban a keresztút végzése, mely által közelebbről végigelmélkedhetjük Jézus szenvedéstörténetének főbb elemeit. Nagyböjt minden vasárnapján 10 órától a templomunkban közösen végezzük a keresztutat.
A bűnbánat: minden egyes bűn, amit elkövetünk, nehezebbé tette azt a keresztet, amit Jézusnak vinnie kellett. Ezért arra kell törekednünk, hogy bűneinket megvalljuk, megbánjuk és a jövőben igyekezzünk kerülni azok ismételt elkövetését.
Idén a gyerekek számára is próbáljuk közelebb hozni, érthetőbbé tenni a nagyböjt lényegét. Ezt szemlélteti a templomban felállított fakereszt, melybe sok-sok kis, lila szalaggal ékesített szöget ütöttünk. Nagyböjt vasárnapjain minden gyerek a mise végén kihúzhat egy szöget, amit egy kis kosárba gyűjtünk. Ezzel is "könnyíthetik" Jézus terhét, Ha szorgalmasan járnak templomba, Húsvétig akár az összes szög a kosárba kerülhet... 
2017. február 26., vasárnap

FEBRUÁRI TÖRTÉNÉSEK


Szűz Mária lourdes-i megjelenésének ünnepét - vagyis a betegek világnapját - követő legközelebbi szentmisén 25 fő részére szolgáltatta ki Róbert Atya templomunkban a betegek szentségét.


Folyamatosan zajlik a ministránsok betanítása. Az első-áldozásra készülők igen szorgalmasan és lelkesen vállalják a részvételt a különféle feladatok elvégzésében.A Mustármag-kórus sem tétlenkedik, nagy erőkkel készülünk a közelgő ünnepekre: jövő héten az elsőáldozók bemutatása következik, azután pedig már Húsvétra és az Isteni Irgalmasság vasárnapjára "hangolunk".

És ez az a kép, amit mindig jó látni. 1-2 szégyenlősebb, vagy még karonülő/babakocsiban fekvő gyerkőc hiányzik a képről, így tehát a teljes gyereklétszámunk a mai vasárnapon 14 fő volt. 

2017. február 6., hétfő

GYERTYASZENTELÉS ÉS BALÁZS-ÁLDÁS

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnap, vagyis 2017. február 5-én a délelőtti szentmise keretében szokás szerint megszentelésre kerültek az egyházközség tagjai által hozott gyertyák, valamint a templomi új húsvéti gyertya is. 


Szent Balázs püspök ünnepe ugyancsak erre a hétre esett, így a szentmise végén a közösség tagjai Balázs-áldásban is részesültek.

2017. február 4., szombat

BESZÁMOLÓ AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉTRŐL

Bár az idei ökumenikus imahetünket sajnos nagyban befolyásolta az influenza tombolása, mégis összegyűltünk "megfogyva bár, de törve nem", hogy estéről estére változatosabbnál változatosabb gondolatokkal gazdagodhassunk.
A hét első felében az evangélikus imaterem adott otthont az alkalmaknak, vasárnap este a nyitó istentiszteleten Fűke Szabolcs galgagutai evangélikus lelkész, majd hétfő este Hulitka Róbert berceli plébániai kormányzó szolgált.


Kedden Czöndör István evangélikus lelkész jött vendégségbe a közeli Csővár településről, szerdán pedig Tóth Kása István nyugalmazott református lelkész hirdetett igét. 

Czöndör István 
Tóth Kása István

Csütörtöktől az imaestek átköltöztek a katolikus templomba, ami ebből az alkalomból ismét megújult kissé. Elkészültek ugyanis az új oltárterítők, és a velük harmonizáló stóla, amelyek mindegyikét a különleges galgagutai hímzés díszíti, ami egy ügyes kezű galgagutai egyházközségi tagunk keze munkáját dicséri.

Csütörtökön Czombos József atya vezetésével lehettek részesei a megjelentek egy rendkívül izgalmas estének. József Atya magával hozott néhány lelkes segítőt a rimóci egyházközségből, továbbá a helyiekből is bevont néhány önként jelentkezőt, és az ő közreműködésükkel - papírdobozokból gyártott "téglák" felhasználásával - mutatta be, hogy mik azok a dolgok, amik falként elválasztanak minket, és ezért folytatnunk kell a Jézus által a keresztáldozattal megkezdett kiengesztelődést és megbékélést. 


Pénteken Meláth Attila váci baptista lelkész és a gyülekezet énekkara szolgált, szombaton pedig Rolik Róbert, Vác-Deákvári  plébános látogatott el hozzánk.


Váci baptista énekkar

Rolik Róbert

A vasárnapi záró istentiszteleten közösen szolgált Fűke Szabolcs, Hulitka Róbert, valamint ismét velünk volt Czombos József Atya is. 
Mind a szerdai, mind a vasárnapi alkalmat süteményből és teából álló agapé zárta.HÁZASSÁG HETE

Idén is csatlakozik egyházközségünk a Házasság Hete rendezvénysorozathoz, bár idén inkább a "Házasság Hónapja" elnevezést kellene használnunk, hiszen olyan vetélkedőt szervezünk házaspárjaink számára, melynek keretében a feladatok teljesítésére egy egész hónapot kapnak a résztvevők. 
A részletek, valamint a konkrét feladatok február második vasárnapján, vagyis a Házasság Világnapján kerülnek ismertetésre a délelőtti szentmisét követően.2017. január 21., szombat

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A hagyományokhoz hűen idén is a országoshoz képest egy hét csúszással kerül megrendezésre Galgagután az ökumenikus imahét, melynek programja az alábbiak szerint alakul:


IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

GALGAGUTA

2017.

Január 22-tól január 29-ig 

„…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20

 • Január 22. vasárnap 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
 • Január 23. hétfő 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Római Katolikus szolgálat
 • Január 24. kedd 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
 • Január 25. szerda 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
      AGAPE
 • Január 26. csütörtök 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Katolikus szolgálat
 • Január 27. péntek 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Baptista szolgálat
 • Január 28. szombat 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Katolikus szolgálat
 • Január 29. vasárnap 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Záró: evangélikus és katolikus szolgálat


Várjuk megszokott adományaikat az AGAPE elkészítéséhez.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy megéljük Krisztusban való összetartozásunkat!IMAHÉT 2017 TÉMÁJA
Kiengesztelődés – Krisztus szeretete szorongat minket
(2 Kor 5,14–20)

A 2017-es ökumenikus imahét témája

Amikor a német nemzeti előkészítő bizottság 2014 öszén először ülésezett, hamar világossá vált, hogy az idei ökumenikus imahét anyagában két fő hangsúlynak kell lennie. Mindenekelőtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből”, a Luther Márton nevéhez fűződő reformáció fő témájára utalva. Másrészt az imahét anyagának rá kell világítania a reformációt követő mély megosztottság fájdalmaira is, amelynek erős hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell nevezni a bűnt, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek a megbékélés útjára vezetnek.
Végül Ferenc pápa 2013-as Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) című apostoli buzdítása szolgáltatta az idei év témáját ezzel az idézettel: „Krisztus szeretete szorongat minket”. Ezzel az igeverssel (2Kor 5,14) és a korintusiakhoz írt második levél egész ötödik fejezetének összefüggését figyelembe véve fogalmazta meg a német bizottság a 2017-es imahét témáját.


A bibliai szövegrész: 2Kor 5,14–20

Ez a bibliai igehely azt hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy- hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” (19. vers)
Isten cselekedetének eredményeként az ember, aki megbékélt Krisztusban, válaszul arra hívatott, hogy szóval és cselekedettel is hirdesse ezt a megbékélést: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket” (14. vers). „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (20. vers). A textus hangsúlyozza, hogy nincs megbékélés áldozatok nélkül. Jézus az életét adta, Ő mindenkiért meghalt. A megbékélés követei az Ő nevében szintén arra hívattak, hogy hasonlóképpen áldozzák oda életüket. Többé nem önmagukért, hanem Krisztusért élnek, aki meghalt értük.

A nyolc nap és az istentisztelet

Az ige, 2Kor 5,14–20 alapján fogalmazták meg a nyolc nap témáit. Ezek az egyes versek teológiai mondanivalójára utalnak:

1. nap: Egy meghalt mindenkiért (vasárnap)
2. nap: Többé ne önmaguknak éljenek (hétfő)
3. nap: Ne csak test szerint tekintünk egymásra (kedd)
4. nap: Minden régi elmúlt (szerda)
5. nap: Minden újjá lett (csütörtök)
6. nap: Isten megbékéltetett önmagával (péntek)
7. nap: A békéltetés szolgálata (szombat)
8. nap: Megbékélés Istennel (vasárnap)

Az a tény, hogy Isten Krisztusban megbékéltette önmagával a világot, a legelső és legfontosabb ok az ünneplésre az ökumenikus istentiszteleten. De az istentiszteletnek bűnünk megvallását is magában kell foglalnia, mielőtt az ige hirdetését halljuk, és Isten megbocsátásának mély kútjából merítünk. Csak így tudunk majd tanúskodni a világnak arról, hogy lehetséges a megbékélés.