2017. február 6., hétfő

GYERTYASZENTELÉS ÉS BALÁZS-ÁLDÁS

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnap, vagyis 2017. február 5-én a délelőtti szentmise keretében szokás szerint megszentelésre kerültek az egyházközség tagjai által hozott gyertyák, valamint a templomi új húsvéti gyertya is. 


Szent Balázs püspök ünnepe ugyancsak erre a hétre esett, így a szentmise végén a közösség tagjai Balázs-áldásban is részesültek.

2017. február 4., szombat

BESZÁMOLÓ AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉTRŐL

Bár az idei ökumenikus imahetünket sajnos nagyban befolyásolta az influenza tombolása, mégis összegyűltünk "megfogyva bár, de törve nem", hogy estéről estére változatosabbnál változatosabb gondolatokkal gazdagodhassunk.
A hét első felében az evangélikus imaterem adott otthont az alkalmaknak, vasárnap este a nyitó istentiszteleten Fűke Szabolcs galgagutai evangélikus lelkész, majd hétfő este Hulitka Róbert berceli plébániai kormányzó szolgált.


Kedden Czöndör István evangélikus lelkész jött vendégségbe a közeli Csővár településről, szerdán pedig Tóth Kása István nyugalmazott református lelkész hirdetett igét. 

Czöndör István 
Tóth Kása István

Csütörtöktől az imaestek átköltöztek a katolikus templomba, ami ebből az alkalomból ismét megújult kissé. Elkészültek ugyanis az új oltárterítők, és a velük harmonizáló stóla, amelyek mindegyikét a különleges galgagutai hímzés díszíti, ami egy ügyes kezű galgagutai egyházközségi tagunk keze munkáját dicséri.

Csütörtökön Czombos József atya vezetésével lehettek részesei a megjelentek egy rendkívül izgalmas estének. József Atya magával hozott néhány lelkes segítőt a rimóci egyházközségből, továbbá a helyiekből is bevont néhány önként jelentkezőt, és az ő közreműködésükkel - papírdobozokból gyártott "téglák" felhasználásával - mutatta be, hogy mik azok a dolgok, amik falként elválasztanak minket, és ezért folytatnunk kell a Jézus által a keresztáldozattal megkezdett kiengesztelődést és megbékélést. 


Pénteken Meláth Attila váci baptista lelkész és a gyülekezet énekkara szolgált, szombaton pedig Rolik Róbert, Vác-Deákvári  plébános látogatott el hozzánk.


Váci baptista énekkar

Rolik Róbert

A vasárnapi záró istentiszteleten közösen szolgált Fűke Szabolcs, Hulitka Róbert, valamint ismét velünk volt Czombos József Atya is. 
Mind a szerdai, mind a vasárnapi alkalmat süteményből és teából álló agapé zárta.HÁZASSÁG HETE

Idén is csatlakozik egyházközségünk a Házasság Hete rendezvénysorozathoz, bár idén inkább a "Házasság Hónapja" elnevezést kellene használnunk, hiszen olyan vetélkedőt szervezünk házaspárjaink számára, melynek keretében a feladatok teljesítésére egy egész hónapot kapnak a résztvevők. 
A részletek, valamint a konkrét feladatok február második vasárnapján, vagyis a Házasság Világnapján kerülnek ismertetésre a délelőtti szentmisét követően.2017. január 21., szombat

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A hagyományokhoz hűen idén is a országoshoz képest egy hét csúszással kerül megrendezésre Galgagután az ökumenikus imahét, melynek programja az alábbiak szerint alakul:


IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

GALGAGUTA

2017.

Január 22-tól január 29-ig 

„…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20

 • Január 22. vasárnap 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
 • Január 23. hétfő 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Római Katolikus szolgálat
 • Január 24. kedd 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
 • Január 25. szerda 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
      AGAPE
 • Január 26. csütörtök 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Katolikus szolgálat
 • Január 27. péntek 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Baptista szolgálat
 • Január 28. szombat 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Katolikus szolgálat
 • Január 29. vasárnap 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Záró: evangélikus és katolikus szolgálat


Várjuk megszokott adományaikat az AGAPE elkészítéséhez.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy megéljük Krisztusban való összetartozásunkat!IMAHÉT 2017 TÉMÁJA
Kiengesztelődés – Krisztus szeretete szorongat minket
(2 Kor 5,14–20)

A 2017-es ökumenikus imahét témája

Amikor a német nemzeti előkészítő bizottság 2014 öszén először ülésezett, hamar világossá vált, hogy az idei ökumenikus imahét anyagában két fő hangsúlynak kell lennie. Mindenekelőtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből”, a Luther Márton nevéhez fűződő reformáció fő témájára utalva. Másrészt az imahét anyagának rá kell világítania a reformációt követő mély megosztottság fájdalmaira is, amelynek erős hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell nevezni a bűnt, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek a megbékélés útjára vezetnek.
Végül Ferenc pápa 2013-as Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) című apostoli buzdítása szolgáltatta az idei év témáját ezzel az idézettel: „Krisztus szeretete szorongat minket”. Ezzel az igeverssel (2Kor 5,14) és a korintusiakhoz írt második levél egész ötödik fejezetének összefüggését figyelembe véve fogalmazta meg a német bizottság a 2017-es imahét témáját.


A bibliai szövegrész: 2Kor 5,14–20

Ez a bibliai igehely azt hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy- hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” (19. vers)
Isten cselekedetének eredményeként az ember, aki megbékélt Krisztusban, válaszul arra hívatott, hogy szóval és cselekedettel is hirdesse ezt a megbékélést: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket” (14. vers). „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (20. vers). A textus hangsúlyozza, hogy nincs megbékélés áldozatok nélkül. Jézus az életét adta, Ő mindenkiért meghalt. A megbékélés követei az Ő nevében szintén arra hívattak, hogy hasonlóképpen áldozzák oda életüket. Többé nem önmagukért, hanem Krisztusért élnek, aki meghalt értük.

A nyolc nap és az istentisztelet

Az ige, 2Kor 5,14–20 alapján fogalmazták meg a nyolc nap témáit. Ezek az egyes versek teológiai mondanivalójára utalnak:

1. nap: Egy meghalt mindenkiért (vasárnap)
2. nap: Többé ne önmaguknak éljenek (hétfő)
3. nap: Ne csak test szerint tekintünk egymásra (kedd)
4. nap: Minden régi elmúlt (szerda)
5. nap: Minden újjá lett (csütörtök)
6. nap: Isten megbékéltetett önmagával (péntek)
7. nap: A békéltetés szolgálata (szombat)
8. nap: Megbékélés Istennel (vasárnap)

Az a tény, hogy Isten Krisztusban megbékéltette önmagával a világot, a legelső és legfontosabb ok az ünneplésre az ökumenikus istentiszteleten. De az istentiszteletnek bűnünk megvallását is magában kell foglalnia, mielőtt az ige hirdetését halljuk, és Isten megbocsátásának mély kútjából merítünk. Csak így tudunk majd tanúskodni a világnak arról, hogy lehetséges a megbékélés.

NEMZETI GYÁSZ

Mindannyian vágtunk már neki hosszabb utazásnak. Mindannyian indítottunk már útnak szerettünket is. Óhatatlanul átfut tehát ilyenkor az agyunkon, hogy akár mi is kerülhettünk volna hasonló helyzetbe.
Vajon hálát adunk mindig, amikor szerencsésen megérkezünk?

Imádkozzunk együtt az olaszországi balesetben elhunytak lelki üdvért, a sérültek mielőbbi gyógyulásáért, valamint a balesetet átélők, a szerettüket elvesztett családok és barátok lelki megerősítéséért.
A holnap délelőtti szentmisénket őértük ajánljuk fel.

Nyugodjanak békében!

2017. január 14., szombat

TEMPLOM KICSIBEN

Nem állíthatjuk, hogy ne történnének érdekes és különleges dolgok velünk. 
A legfrissebb újdonságaink egyike, hogy a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar egyik építészmérnök hallgatója, Kévés Viktória a galgagutai Isteni Irgalmasság templomot választotta "vizsgadarabjául", amire rettentően büszkék vagyunk.  
Az elkészült fantasztikus makettet - ami természetesen jelest osztályzatot kapott :) - ábrázoló fotókat az alkotó engedélyével közzé is tesszük. 
Munkájához ezúton is szívből gratulálunk, köszönjük a megtiszteltetést, és további sok sikert kívánunk a pályáján.
2017. január 8., vasárnap

VÍZSZENTELÉS

Urunk megkeresztelkedésének ünnepén a délelőtti szentmise keretében Róbert Atya megáldotta a sót és a vizet, majd a friss szentelt vízzel körbehintette a templomot és a híveket is. A hívek közül sokan érkeztek kis üvegekkel, hogy a szentelt vízből haza is tudjanak vinni magukkal.2016. december 30., péntek

Hálaadás és beszámoló a Galgagutai egyházközségben 2016.

A polgári év utolsó napján délután 4 órakor kerül megtartásra az év végi hálaadó szentmise, melynek keretében Róbert Atya felolvassa az egyházközségi beszámolót a 2016-os évről, melynek szöveges része az alábbiakban olvasható.
A pénzügyi beszámoló számszerű adatait a hálaadó szentmise keretében hallgathatják meg a Kedves Testvérek.

"A Galgagutai Egyházközség hálával gondol vissza a 2016-os évre, amely során lelkiekben és anyagiakban egyaránt gyarapodtunk.
Hálásak vagyunk azért, hogy idén is minden vasárnap délelőtt volt templomunkban valamilyen liturgikus szertartás. Arra nincs lehetőség, hogy minden alkalommal szentmise kerüljön bemutatásra, azonban köszönjük Szandai Robi akolitusunk szolgálatát, az általa vezetett igeliturgiákon az egyházközség ugyanolyan lelkesedéssel és szeretettel vesz részt, mint a szentmisén. Mind a szentmiséken, mind az igeliturgiák során értékes gondolatokkal gyarapodunk, valamint sok szép lelki és közösségi élményben van részünk, ráadásul egyúttal sokkal jobban tudjuk értékelni a szentmise jelentőségét is ezáltal.
Nem maradtunk lelki útravaló nélkül a hétköznapok során sem. Hétfő esténként felváltva került sor szentmisére, illetve szentségimádásra, imaórára az éppen aktuális ünnepkörhöz igazodó tartalommal. Adventben pedig két alkalommal volt lehetőségünk rorátén is részt venni.
A Kedves Testvérek Istennek hála szép számmal élnek is ezekkel a lehetőségekkel: a templomba járók száma hétköznapokon 8-12 fő, vasárnapokon átlagosan 50-60  fő, nagyobb ünnepeken 60-80 fő.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik tevékenységükkel bármilyen módon hozzájárultak a szentmisék, igeliturgiák és az imaórák előkészítéséhez és lebonyolításához:
- köszönjük a kántori szolgálatot,
- köszönjük a gyermekek kifejezetten lelkes közreműködését a ministrálásban, valamint az anyák napi műsorban és a karácsonyi pásztorjátékban,
- köszönjük a gyermekekkel foglalkozó, őket irányító és változatosabbnál változatosabb módon ösztönző felnőttek tevékenységét: a ministránstablót, a gyerekeknek készített apró meglepetéseket, a ministránspróbákat, a pásztorjáték betanítását és lebonyolítását,
- köszönjük a Mustármag-kórus megalakítását és az abban részt vevő gyermekek és felnőttek zenés-énekes közreműködését, 
- köszönjük a Kedves Testvérek készséges részvételét a felolvasásban, a perselyezésben és a körmenetek során ellátandó feladatokban, továbbá az Úrnapi sátrak feldíszítésében, valamint a hétfői imaórák lebonyolításában,
- köszönjük a Rózsafüzér-társulat működését.

Hálásak vagyunk továbbá minden olyan ünnepért és eseményért, amelyek az idei év során lelki élményekkel gazdagítottak minket:
- Az idei évben meghirdetett Irgalmasság Szentéve, valamint az ugyancsak 2016-ra eső Szent Márton emlékév is nagy jelentőséggel bírt számunkra, mivel templomuknak tulajdonképpen két búcsúja van, hiszen továbbra is védőszentünkként tiszteljük Szent Márton püspököt is.

- Az Irgalmasság Szentévéhez kötődően az idei év során sokan zarándokoltak el templomunkba, egyénileg vagy csoportosan. Jöttek zarándokcsoportok Rimócról, Peresznyéről, Esztergomból és Zalakarosról, a nyáron berceli táborhelyükről gyalogosan elzarándokoltak hozzánk a Szobi Szent László Plébánia hittanosai, szeptemberben pedig a Mária-út gyalogos zarándokai tértek be templomunkba.
Hálát adunk a hozzánk érkező összes zarándokért, valamint köszönetet mondunk azoknak a Kedves Testvéreknek, akik a zarándokok méltó fogadásában közreműködtek.

- Galgagután alkalmunk van arra, hogy megéljük a más felekezetekkel való együttélés örömeit és nehézségeit egyaránt, melyért ugyancsak hálát adunk.
Január végén az evangélikus társegyházközséggel karöltve, baptista és református testvérek közreműködésével idén is megtartottuk az ökumenikus imanyolcadot, amelyen szép számmal vettek részt a katolikus testvérek. Köszönjük a záró agapéra hozott rengeteg süteményt is. Szintúgy a katolikus testvérek aktív részvételével zajlott adventben a vasárnap délutáni ökumenikus gyertyagyújtás is.

- Idén februárban is csatlakoztunk a Házasság Hete rendezvénysorozathoz, az aznapi imaórát a házaspárokért és a családokért végeztük. Májusban szeretettel köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat, valamint Égi Édesanyánkat.

- A nagyheti szertartásokra visszagondolva köszönettel emlékezünk meg Balogh Tamás és Sánta János atyák vendég-szolgálatáról, valamint a püspökhatvani Pro Musica Vegyeskórus virágvasárnapi és nagypénteki Passiójáról.

- Májusban a jó termésért végzett ájtatossághoz – vagyis a búzaszenteléshez – kapcsolódóan sor került a templom parkjában újonnan telepített gyümölcsfák megáldására is, melyekért ugyancsak köszönetet mondunk. 

- Nyáron ministránsaink és fiataljaink értékes táborozásokon vehettek részt.

- Az idei évben is hálaadással zártuk a tanévet júniusban, és szeptemberben sok hittanossal együtt hívtuk segítségül a Szentlelket az új tanév megkezdéséhez, az oltár előtt pedig szép számmal sorakoztak áldásra várva az iskolatáskák. Augusztusban – Szent István királyunk ünnepén – hálát adtunk az új kenyérért, októberben pedig minden terményért, amikkel az idén a Jó Isten megörvendeztetett bennünket. 

- Novemberben megemlékeztünk halottainkról. Ehhez kapcsolóan az elmúlt évekhez hasonlóan idén is mécsest gyújtottunk a templom előtt mindazokra emlékezve, akik templomunk építésén fáradoztak, akik imáikkal, két kezük munkájával és anyagi hozzájárulásukkal támogatták és segítették a templom felépítését és fenntartását, de időközben már átköltöztek az Örök Hazába.

- Adventtel megkezdődött az új egyházi év: ez alkalommal a családok adventi koszorúi sorakoztak áldásra várva az oltár előtt. Decemberben az egyházközséghez tartozó három jubiláns házaspárral is együtt ünnepelhettünk.

- Az idei évben három kisgyermeket kereszteltek meg templomunkban: januárban Kolompár Laura és Kolompár Marcell, augusztusban pedig Pénzes Barnabás Bulcsú részesült a keresztség szentségében.

- Az Isteni Irgalmasság vasárnapján az ünnepi búcsúi szentmise keretében Horváth Veronika és Sneider László első szentáldozásának lehettünk tanúi.

- 2016-ban két katolikus temetésre került sor Galgagután.

- Házasságkötés és bérmálás az idei évben egyházközségünkben nem történt.

- Örömmel tapasztaljuk, hogy a Kedves Testvérek rendszeresen végzik szentgyónásukat, illetve rendszeresen és nagy létszámban járulnak szentáldozáshoz. A statisztika szerint az idei évben mintegy 2300-ra tehető a szentáldozások száma.


Mindezeken felül, szeretnénk megköszönni mindenkinek a templom és környéke fenntartásában, szebbé tételében végzett önkéntes, térítésmentes munkáját:
- Köszönjük a sekrestyési feladatok ellátását: a szertartások előkészítését, a liturgikus tárgyak és felszerelések rendben tartását, a liturgikus textíliák mosását, vasalását.

- Köszönjük a Kedves Testvérek rendszeres közreműködését a templom takarításában és díszítésében.

- Köszönjük a virágágyások rendben tartását, kapálását és metszését, a sövények és a gyümölcsfák gondozását, a templom környékének és a park területének fűnyírását.

- Köszönjük a torony külső faborításának újrafestésében nyújtott segítséget.

- Köszönjük a faliújság és a blog rendszeres frissítését.


Szeretnénk továbbá köszönetet mondani mindenkinek azokért a pénzbeli, illetve tárgyi adományokért, amelyekkel az idei évben templomunk fenntartásához és gyarapodásához hozzájárultak:
-  A legnagyobb mértékű beruházása ennek az évnek a tetőcsere volt, amelynek finanszírozásáért köszönetet mondunk a Váci Püspökségnek. Köszönjük továbbá mind a galgagutai testvéreknek, mind pedig a társegyházközségeknek a tetőfelújításra meghirdetett gyűjtés keretében tett adományait. Mivel a Püspökség a projekt finanszírozását magára vállalta, így az e célra összegyűjtött adományokat a templom falának ugyancsak esedékessé vált kijavítására tervezzük fordítani.


- A Kedves Testvérek adományaképpen idén gyarapodott templomunk egy kivetítésre alkalmas nagyképernyős televíziókészülékkel és a hozzá tartozó mini számítógéppel, egy nagyteljesítményű porszívóval és egy új szőnyeggel, valamint egy Feltámadt Krisztust ábrázoló szoborral, továbbá az Isteni Irgalmasság tiszteletéhez legszorosabban kapcsolódó szentek – Szent Fausztina nővér és Szent II. János Pál pápa – képével Két nagymama adománya az új szenteltvíz-hintő. Az egyházközség tagjai közül néhányan zarándokútjaikról hazatérve ajándékozták meg a közösséget szebbnél szebb gyertyákkal. 

- Köszönjük a Kedves Testvérek perselyadományait, valamint az egyházi megajánlások lelkiismeretes befizetését (78 fő).


/Pénzügyi beszámoló/

Végezetül ismét köszönetet mondunk mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy imádságával segítette egyházközségünk életét, amit a jövőben is szeretnénk kérni. Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett!

Az Egyházközség Képviselő-testülete nevében mindenkinek Isten bőséges áldását kívánjuk az Új Esztendőre.

Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Galgaguta, 2016. Szilveszter estéjén"

2016. december 26., hétfő

VISSZATEKINTŐ

Az idei Karácsonynak különös jelentőséget ad, hogy tíz évvel ezelőtt, 2006 Karácsonyán költöztünk át a régi, faházban kialakított misézőhelyről az új - de még befejezetlen - templomba. 
A félkész állapotokat mutatják az akkor készült fényképek is: a padló még csak beton, hiszen a márványborítás csak 2007 januárjában került fel. Az oltáron, a szentségház talapzatán és az ambón a fehér terítők márvány helyett a csupasz téglákat takarták. A falakon lámpatestek helyett még csak a villanykörték lógtak, és a padok is festetlenek. 
Mégis mindenki rögtön otthon érezte magát.... 
Az azóta eltelt 10 évben rengeteg változás történt. Hogy csak néhányat említsünk, amint az a legfrissebb fotókon is látszik: a kész templomban helyükre kerültek az Irgalmas Jézust és a Szent Családot ábrázoló képek, a sokat szolgált szintetizátor helyett beszereztünk egy elektromos orgonát, idén pedig liturgikus szövegek követését és a közös éneklést segítő kivetítő is felkerült a szentély falára.

Ma ismét hálát adunk Istennek az új templomért és az eltelt 10 évért, amely során a közösség és a templom egyaránt gyarapodott, fejlődött.

További képek a templomépítés időszakából a galériánkban megtekinthetőek.2016. december 25., vasárnap

KARÁCSONY

Szenteste - a hagyományokhoz hűen - idén is a Pásztorjátékkal kezdtük a Karácsony megünneplését. 


Gyerekek és felnőttek nagy lelkesedéssel készültek a mintegy félórás előadásra, amelynek során a Szent Család mellett megelevenedtek a betlehemi történések legfontosabb szereplői: a jó hírt vivő angyalok, az elsőként tiszteletüket tevő pásztorok és a hosszú utat megtevő királyok egyaránt.


A kép forrása: Galgaguta - fotók

A Pásztorjáték után kezdődött az ünnepi vigíliai igeliturgia, Robi akolitusunk vezetésével, melynek keretében a rossz útviszonyok ellenére is sokan ünnepeltük együtt Jézus születését.
Vasárnap pedig a Betlehemi Láng is megérkezett templomunkba.