2018. január 12., péntek

VÍZKERESZT

Január első hétvégéjén ismét "dupláztuk" az ünnepeket: január 6-án, szombaton Urunk megjelenését ünnepeltük és a Napkeleti Bölcsekre emlékeztünk, míg január 7-én vasárnap már Urunk megkeresztelkedése került a figyelmünk középpontjába.
Mint ahogyan a január 6-a népi eredetű, közismert elnevezése is mutatja, ilyenkor az Egyház vizet szentel. A friss szentelt vízzel a mise elején Róbert Atya meghintette az oltárt és a híveket is. A mise végén sokan éltek a lehetőséggel és otthonukba is magukkal vittek a megáldott vízből.


"Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez."


2018. január 6., szombat

BOLDOG ÚJ ÉVET!

2018 - új polgári év kezdődött, melyért szentmisében könyörögtünk január 1-jén délelőtt.  

"Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat –
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erőddel – mint a szalmaszálat!" 

/Túrmezei Erzsébet/Róbert Atya ez alkalomból felidézte régi kántoréveit és egy kis időre az orgonához is odaült.HÁLAADÁS ÉS BESZÁMOLÓ A GALGAGUTAI EGYHÁZKÖZSÉGBEN 2017.

A 2017-es vége igazán sűrű egyházközségi programot hozott. Nem csak december 24-én "dupláztunk" Advent 4. vasárnapja és Karácsony vigíliája okán, hanem december 31-én is, amikor délelőtt a Szent Családot ünnepeltük, míg délután a polgári év lezárásaként hálaadást tartottunk és közösen idéztük fel a 2017-es év legfontosabb eseményeit. 
"A Galgagutai Egyházközség hálával gondol vissza a 2017-es évre is, amely során lelkiekben és anyagiakban egyaránt gyarapodtunk. 
 
Hálásak vagyunk azért, hogy idén is minden vasárnap délelőtt volt templomunkban valamilyen liturgikus szertartás. Arra nincs lehetőség, hogy minden alkalommal szentmise kerüljön bemutatásra, azonban köszönjük Szandai Robi akolitusunk szolgálatát, az általa vezetett igeliturgiákon az egyházközség ugyanolyan lelkesedéssel és szeretettel vesz részt, mint a szentmisén. Mind a szentmiséken, mind az igeliturgiák során értékes gondolatokkal gyarapodunk, valamint sok szép lelki és közösségi élményben van részünk, ráadásul egyúttal sokkal jobban tudjuk értékelni a szentmise jelentőségét is ezáltal. Nem maradtunk lelki útravaló nélkül a hétköznapok során sem. Hétfő esténként felváltva került sor szentmisére, illetve szentségimádásra, imaórára az éppen aktuális ünnepkörhöz igazodó tartalommal. Adventben pedig két alkalommal volt lehetőségünk rorátén is részt venni. 
A Kedves Testvérek Istennek hála szép számmal élnek is ezekkel a lehetőségekkel: a templomba járók száma hétköznapokon 8-12 fő, vasárnapokon átlagosan 60-70 fő, nagyobb ünnepeken 80-100 fő. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik tevékenységükkel bármilyen módon hozzájárultak a szentmisék, igeliturgiák és az imaórák előkészítéséhez és lebonyolításához: 
 • köszönjük a kántori szolgálatot, 
 • köszönjük a gyermekek kifejezetten lelkes közreműködését a ministrálásban, valamint az anyák napi műsorban és a karácsonyi pásztorjátékban, 
 • köszönjük a gyermekekkel foglalkozó, őket irányító és változatosabbnál változatosabb módon ösztönző felnőttek tevékenységét: a gyerekeknek készített apró meglepetéseket, a ministránspróbákat, 
 • köszönjük Enikőnek és segítőinek a Pásztorjáték és ünnepi műsor megszervezését, amivel sokak számára tették kézzelfoghatóvá és átélhetővé a Karácsony lényegét 
 • köszönjük a Mustármag-kórusban részt vevő gyermekek és felnőttek zenés-énekes közreműködését, külön köszönjük Mariettának a kórus irányítását,
 • köszönjük a Kedves Testvérek készséges részvételét a felolvasásban, a perselyezésben a pénzszámolásban és a körmenetek során ellátandó feladatokban, valamint a hétfői imaórák lebonyolításában, 
 • köszönjük a Rózsafüzér-társulat működését.
 
Hálásak vagyunk továbbá minden olyan ünnepért és eseményért, amelyek az idei év során lelki élményekkel gazdagítottak minket:
 • Galgagután alkalmunk van arra, hogy megéljük a más felekezetekkel való együttélés örömeit és nehézségeit egyaránt, melyért ugyancsak hálát adunk. Január végén az evangélikus társegyházközséggel karöltve, idén is megtartottuk az ökumenikus imanyolcadot, amelyen szép számmal vettek részt a katolikus testvérek. Köszönjük a záró agapéra hozott rengeteg süteményt is. Szintúgy a katolikus testvérek aktív részvételével zajlott adventben a vasárnap délutáni ökumenikus gyertyagyújtás is. Róbert Atya minden alkalommal részt vett a híveivel. A december 23-i utolsó gyertyagyújtás előtt az egyházközségünk gyermekei előadták a karácsonyi pásztorjátékot. 
 • Idén februárban is csatlakozott egyházközségünk a Házasság Hete rendezvénysorozathoz, bár idén inkább a "Házasság Hónapja" elnevezést kellene használnunk, hiszen olyan vetélkedőt szerveztünk házaspárjaink számára, melynek keretében a feladatok teljesítésére egy egész hónapot kaptak a résztvevők. 
 • A betegek világnapját - követő legközelebbi szentmisén 25 fő részére szolgáltatta ki Róbert Atya templomunkban a betegek szentségét
 • Nagyböjtben a vasárnapi szentmise vagy igeliturgia előtt 10 órától közösen imádkoztuk a Keresztutat. Az imádság levezetésében többen is részt vettek a közösség tagjai közül. Idén az a meglepetés ért minket, hogy a virágvasárnapi keresztutat a "gyerekeink" végezték, egy anyuka irányításával. Az idei nagyböjti időszak legszebb és legmeghatóbb keresztútjának lehetett tanúja, aki időben érkezett. És hál' Istennek sokan voltak ilyenek. 
 • A nagyheti szertartásokra visszagondolva köszönettel emlékezünk meg Dr. Sánta János és Boros Zoltán atyák vendég-szolgálatáról. 
 • Húsvéti ünnepi szentmisét Róbert Atya mutatta be templomunkban, melynek keretében sor került a közösség tagjai által hozott húsvéti ételek - sonka, tojás, kalács - megszentelésére is. 
 • Az Isteni Irgalmasság vasárnapján az ünnepi búcsúi szentmise keretében Együd András Buda, Horváth Adél és Szaszki Zsombor első szentáldozásának lehettünk tanúi 
 • Májusban szeretettel köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat, valamint Égi Édesanyánkat. 
 • Anyák napját követően a Gyermeknap is méltó módon megünneplésre került templomunkban 2017. május 28-án. Szűzanya tiszteletére a szentmise végén egy tized rózsafüzért imádkoztunk el - a Gyermeknapra figyelemmel az Örvendetes olvasóból az "Akit Te Szent Szűz a világra szültél" titokkal -, melyet előimádkozóként ezúttal a gyermekek vezettek. 
 • Június 17-én délelőtt fél 11-kor ismét összegyűltünk egy jubileumi szentmisére, a templom felszentelésének 10. évfordulója alkalmából. Az ünnepi szentmisét Czombos József Atya és Róbert Atya közösen mutatta be Robi akolitusunk közreműködésével 
 • Nyáron ministránsaink és fiataljaink értékes táborozásokon vehettek részt. 
 • Berceli Egyházközség is jubileumot ünnepelt az idén. Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szentelt római katolikus templom idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját. A jubileumról június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén tartott búcsúi szentmise keretében emlékeztek meg a berceliek és a környékbeliek. Így természetesen Galgagutáról is érkezett egy kis csapat az ünnepi szentmisére, amit dr. Varga Lajos váci segédpüspök mutatott be. 
 • Július 23-a egyszerre tartogatott számunkra szomorúságot és örömöt. A vasárnap délelőtti szentmisén elbúcsúztattuk a Horváth családot, akik a nyár végén sajnos elköltöztek tőlünk. Délután aztán következett a nap vidámabb része, az első egyházközségi piknik a templom körüli parkban, melynek apropójául a Horváth-család búcsúztatása szolgált. 
 • Az idei évben is hálaadással zártuk a tanévet júniusban, és szeptemberben sok hittanossal együtt hívtuk segítségül a Szentlelket az új tanév megkezdéséhez, az oltár előtt pedig szép számmal sorakoztak áldásra várva az iskolatáskák. 
 • Augusztusban Szent István királyunk ünnepén - Róbert Atya távolléte okán - Czerovszki Antal püspökhatvani akolitus végezte az igeliturgiát templomunkban, aki felelevenítette számunkra államalapító királyunk életének sarokköveit. A szép új kenyeret a Berceli Pékségből kaptuk ajándékba, melyet ezúton is köszönünk. Sajnos ezúttal - pap hiányában - kenyérszentelésre nem kerülhetett sor, de a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyér így is emlékeztetett minket arra, hogy hálát adjunk Istennek a mindennapi kenyerünkért. 
 • Szeptember 15-én, pénteken a Mária-út gyalogos zarándokai a hagyományokhoz híven ismét betértek templomunkba. A gyaloglásban megfáradt hívőket egy kis frissítővel várták a közösség tagjai. 
 • Október 1-jén, a vasárnapi szentmise keretében hálát adtunk a bőséges termésért, amiben az idei évben is részünk lehetett. 
 • „EGYMILLIÓ GYERMEK IMÁDKOZIK” - Közösségünk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Mivel gyermekeink különböző iskolákban tanulnak, így nem volt rá mód, hogy a kitűzött napon, október 18-án mondjunk közös imát, ezért 22-én vasárnap, a szentmise kezdetén mondtak el egy tized rózsafüzért ministránsaink a békéért. 
 • Novemberben megemlékeztünk halottainkról. Ehhez kapcsolóan az elmúlt évekhez hasonlóan idén is mécsest gyújtottunk a templom előtt mindazokra emlékezve, akik templomunk építésén fáradoztak, akik imáikkal, két kezük munkájával és anyagi hozzájárulásukkal támogatták és segítették a templom felépítését és fenntartását, de időközben már átköltöztek az Örök Hazába. 
 • Krisztus Király ünnepén két fontos eseményre is sor került templomunkban. Két jubiláns házaspárunk újította meg ünnepélyes keretek között házassági esküjét. Az egyik pár a 10., a másik pedig a 25. házassági évfordulóját ünnepelte. A fogadalom megújítását követően sor került a gyűrűk megáldására, majd pedig a ministránsaink közül egy testvérpár köszöntötte a jubilánsokat. A másik jelentős esemény a következő elsőáldozónk bemutatása volt. 2018-ban Pető Attila Hunor járul majd első szentáldozáshoz 
 • Adventtel megkezdődött az új egyházi év: ez alkalommal a családok adventi koszorúi sorakoztak áldásra várva az oltár előtt. 
 • Idén is útba ejtette templomunkat a Mikulás, akinek tiszteletére még a hó is leesett. 
 • Az idei évben három kisgyermeket kereszteltek meg templomunkban: márciusban Agócs Marcell Gábor, szeptemberben pedig Csontos Éva Ividő és Demeter Anna Éva részesült a keresztség szentségében. 2017-ban két katolikus temetésre került sor Galgagután. Házasságkötés és bérmálás az idei évben egyházközségünkben nem történt. Örömmel tapasztaljuk, hogy a Kedves Testvérek rendszeresen végzik szentgyónásukat, illetve rendszeresen és nagy létszámban járulnak szentáldozáshoz. A statisztika szerint az idei évben a szentáldozások száma 2314.
Mindezeken felül, szeretnénk megköszönni mindenkinek a templom és környéke fenntartásában, szebbé tételében végzett önkéntes, térítésmentes munkáját:
 • Köszönjük a sekrestyési feladatok ellátását: a szertartások előkészítését, a liturgikus tárgyak és felszerelések rendben tartását, a liturgikus textíliák mosását, vasalását.
 • Köszönjük a Kedves Testvérek rendszeres közreműködését a templom takarításában és díszítésében. 
 • Köszönjük a virágágyások rendben tartását, kapálását és metszését, a sövények és a gyümölcsfák gondozását, a templom környékének és a park területének fűnyírását. 
 • Köszönjük a faliújság és a blog rendszeres frissítését. 
Szeretnénk továbbá köszönetet mondani mindenkinek azokért a pénzbeli, illetve tárgyi adományokért, amelyekkel az idei évben templomunk fenntartásához és gyarapodásához hozzájárultak: 
 • A Kedves Testvérek adományaképpen idén gyarapodott templomunk egy CANON tipusú fényképezőgéppel. 
 • Új oltárterítők, és a velük harmonizáló stóla, amelyek mindegyikét a különleges galgagutai hímzés díszíti. 
 • Az egyházközség tagjai közül néhányan, illetve egy evangélikus testvérünk zarándokútjaikról hazatérve ajándékozták meg a közösséget szebbnél szebb gyertyákkal. 
 • Köszönjük az Önkormányzatnak a rózsatöveket, és köszönjük mindenki fáradozását, aki az ültetésben részt vett. 
 • Hálásan köszönjük a képek felajánlását amelyeket kántorunk családja adományozott a templom számára. 
 • Köszönjük a Kedves Testvérek perselyadományait, valamint az egyházi megajánlások lelkiismeretes befizetését (87 fő). .Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy egyházi hozzájárulást köteles fizetni minden önálló jövedelemmel rendelkező hívő, mégpedig egyénileg (nem házaspárként vagy családként). 
Meg kell továbbá említenünk, hogy egyházközségünk tagjai idén is több alkalommal, jószívvel adományoztak tartós élelmiszert a rászorulók számára: nem csak a nagyböjti élelmiszergyűjtés során összegyűlt jelentős mennyiségű adományra gondolunk, hanem az év során többször is került sor csendes, segítő szándékú adakozásra egy-egy család részéről. 

Végezetül ismét köszönetet mondunk mindenkinek, aki akár anyagilag, akár munkájával vagy imádságával segítette egyházközségünk életét, amit a jövőben is szeretnénk kérni. Isten fizesse meg mindenkinek mindazt, amit egyházközségünkért tett! 

A magam és az Egyházközség Képviselő- Testülete nevében mindnyájatoknak Isten bőséges áldását kívánom az Új Esztendőre. 
 
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra!

Galgaguta, 2017. Szilveszter estéjén

Hulitka Róbert plébániai kormányzó"


2017. december 26., kedd

KARÁCSONYI MINISTRÁNSOK :)ÜNNEPI KÖRKÉP

Karácsony alkalmából idén a hagyományos szobrokat tartalmazó Betlehem mellett egy másik Betlehemi istálló is található templomunkban. Az ambó előtt került elhelyezésre az az alkotás, mely a közösségünkhöz tartozó gyermekek adventi készületének eredménye. Minden gyermek más-más szereplő figuráját készítette el az adventi időszakban, melyekből az egyik anyuka állította össze a Betlehemi istállót. 

Szenteste megérkezett templomunkba a Betlehemi Láng is. Erről gyújtottuk meg a gyermekek mécseseit a karácsonyi műsorban, majd pedig a szentmisén az oltárgyertyákat, és az ünnepek alatt a híveknek is volt rá lehetőségük, hogy mécsesekben hazavigyék otthonukba a lángot. 

Nagykarácsony napján, december 25-én délelőtt Szandai Robi akolitus vezetésével ünnepi igeliturgián vettünk részt. 


Karácsony másnapján, december 26-án délelőtt Róbert atya mutatta be az ünnepi szentmisét Szent István vértanú emlékezetére. 
A szertartás elején az atya megáldotta azt a négy képet, amelyeket kántorunk családja ajánlott fel a templom számára. A képek a Szent Család, a Szentháromság, továbbá Jézus Szíve és Szűz Mária szíve témakörében készültek. Templomunk belső terének kialakítása nem alkalmas arra, hogy a falakon képeket helyezzünk el, így mindig az aktuális ünnephez kapcsolódó kép kerül majd be a templomtérbe - jelenleg tehát a Szent Családot ábrázoló -, ez is hozzásegít majd minket ahhoz, hogy figyelmünket mind jobban az adott ünnepre tudjuk fordítani. Hálásan köszönjük a képek felajánlását!

A szentmisét Róbert atya a facebookon keresztül élőben közvetítette. Aki nem tudott részt venni, az alábbi elérhetőségen megnézhet a felvételt: 2017. december 25., hétfő

ÁLDOTT KARÁCSONYT!

December 24-én este Karácsony vigíliáját ünnepeltük. A szentmise előtt a gyerekek által előadott Pásztorjátékkal idéztük fel Jézus születésének történetét, majd pedig az összegyűlt híveknek is lehetősége nyílt arra, hogy hódolatukat fejezzék ki a jászolban fekvő Kisded előtt.
A műsor - ha sajnos nem is teljes terjedelmében - az alábbi elérhetőségen megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=qxkK0qkQWVU&feature=share

És íme egy kis fényképes ízelítő:

Előkészületek és az utolsó instrukciók...Bevezető gondolatok...

És a műsor....

Szent Karácsony éjszakája, Te vagy minden gyermek álmaHosszú az út, elfáradtam és hideg az éjjel,
Keressünk szállást magunknak, nézzünk kicsit széjjel!
Éjszaka szállt a mezőre, dűljünk le már pihenőre!

- Ki az?
- Mi az?
- Uram ne hagyj! Angyalok!

Mennyből az angyal lejött Hozzátok, Pásztorok!

De hát mit vigyünk a kis Jézusnak?

Kis Jézuska, égi Gyermek, a pásztorok köszöntenek!

Eközben Napkelet felől három király: Gáspár elől, aztán
Menyhért, s Boldizsár valamilyen jelre vár.

Adjon Isten Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.

A jászolt mind körbeveszik, kis Jézuskát ünnepelik.
ÖKUMENIKUS KARÁCSONY

December 23-án szombaton délután ökumenikus szertartás keretében gyújtottuk meg a község adventi koszorújának negyedik gyertyáját. Ebből az alkalomból már a karácsony örömét is megelőlegeztük, mivel a mi gyerekeink mutatták be a pásztorjátékot az evangélikus templom melletti téren. 

ADVENT 4. VASÁRNAPJA

Az idei év különlegessége volt, hogy egy napra esett Advent 4. vasárnapja és Szenteste. Délelőtt meggyújtottuk az utolsó gyertyánkat is az adventi koszorúnkon, hogy este már együtt örüljünk Jézus születésének.
Ezen az adventi vasárnapon kedves jó ismerősünk, Czerovszki Antal püspökhatvani akolitus testvér segített be a délelőtti igeliturgia lebonyolításába, aki egész családját is magával hozta a szertartásra.

"Adventi hírnök, friss fenyőág.
Lobog már négy kis gyertyaláng.
Azt mondta Jézus, visszajön még.
Újjá lesz akkor föld és ég!
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!"

2017. december 21., csütörtök

ÜNNEPI MISEREND


ADVENT 4. VASÁRNAPJA
 2017.12.24. 10:30 -  Igeliturgia

SZENTESTE - KARÁCSONY VIGÍLIÁJA
 2017.12.24. 17:00 - Pásztorjáték, utána Vigíliai Szentmise

KARÁCSONY - JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE
 2017.12.25. 10:30 - Ünnepi Igeliturgia

KARÁCSONY MÁSNAPJA - SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ ÜNNEPE
2017.12.26. 10:30 - Szentmise

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
2017.12.31. 10:30 - Igeliturgia

SZILVESZTER
2017.12.31. 15:00 - Év végi hálaadás

ÚJÉV - SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA
2018.01.01. 10:30 - Ünnepi szentmise

2017. december 19., kedd

KARÁCSONYI PÁSZTORJÁTÉK
A hagyományokhoz hűen Szenteste idén is Pásztorjátékkal idézzük fel Jézus születésének történetét, melyre szeretettel várunk mindenkit


2017. december 24-én 17 órakor 

a galgagutai Isteni Irgalmasság templomban. 

A gyerekek előadását követően közvetlenül ünnepi vigíliai szentmise veszi kezdetét.  

  
Ünnepeljünk együtt minél többen!

Kicsik és nagyok izgatottan és lázasan készülődnek, íme egy kis ízelítő: