2016. október 23., vasárnap

KÉSZÜLETÜNK MINDENSZENTEKRE ÉS HALOTTAK NAPJÁRA

Október vége felé már mindannyian készülődünk a közelgő jeles napokra: Mindenszentekre és Halottak napjára. Megvásároljuk a gyertyákat, mécseseket, virágokat és koszorúkat. Sokan elutazunk azokra a lakóhelyünktől távolabb eső településekre is, amelyek temetőiben rokonaink, ismerőseink nyugszanak, és ahová az év többi részén talán nem jutunk el. Alkalmat teremthetnek ezek a napok arra is, hogy az egymástól messze élő, ritkán találkozó családtagok, rokonok összegyűljenek.

Ne feledkezzünk azonban meg arról sem, hogy a keresztény ember nemcsak virággal és gyertyagyújtással emlékezik halottaira. Ezek mind nagyon szép szokások, de náluk is értékesebb az ima, amit szeretteink lelki üdvéért mondunk. 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-je és 8-a között mindennap teljes búcsút nyerhet, amit felajánlhat bármely elhunyt lélekért, melynek feltétele a gyónás, áldozás és a Miatyánk, Hiszekegy és Üdvözlégy elimádkozása a pápa szándékára.
Aki Halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a Halottak napját követő éjfélig) meglátogat egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhet a fenti feltételekkel. 

Galgagután az idei évben a szertartásrend az alábbiak szerint alakul:

2016. november 1. kedd
  • 10:30  Szentmise Mindenszentek tiszteletére a Galgagutai Isteni Irgalmasság templomban
  • 16:30  Temetői szertartás (melyet követően lehetőség lesz a síremlékek megáldására is)
2016. november 2. szerda
  • 17:00  Halottak napi igeliturgia a Galgagutai Isteni Irgalmasság templomban
Az idei évben is van lehetőség szentmise szándékot kérni elhunyt szeretteinkért, hozzátartozóinkért Halottak napja ünnepéhez kapcsolódóan. A templom bejárata melletti asztalkán találhatóak az erre a célra előkészített borítékok, amibe az elhunytak nevét elhelyezhetik a kedves testvérek. November hónapban ezekre a szándékokra ajánljuk fel a szentmiséket.


2016. október 10., hétfő

ZARÁNDOKLAT ZALÁBÓL

2016. október 12-én, szerdán újabb zarándokcsoport tisztel meg bennünket, akik ezúttal Zalakarosról érkeznek hozzánk, Dr. Háda László plébános atya vezetésével.
Külön nagy szeretettel várjuk és fogadjuk őket, hiszen a zalakarosi plébániatemplom szintén az Isteni Irgalmasság tiszteletére szentelődött, a két templom felszentelése között alig több mint egy év telt el.

OKTÓBER


Október a Rózsafüzér hónapja. Nálunk is működik a Rózsafüzér-társulat, melynek tagjai napi rendszerességgel imádkozzák a rózsafüzér imádságot, havonta változó titokkal. A titokcsere időpontja minden hónap első vasárnapja. A Társulat tagjai között megtalálhatóak fiatalok és idősek egyaránt. A Társulat tagjai imádkoznak a betegekért, vagy egyéb szándékra, imádkoznak a közösség meghalt tagjainak koporsója mellett, és szentmisét mondatnak a Társulat elhunyt tagjainak lelki üdvéért, valamint önkéntes adományaikkal is segítik a közösséget. 

A Rózsafüzér-társulat szeretettel várja újabb tagok jelentkezését is.


MEGÚJULTUNK

Az elmúlt napokban történt néhány újítás a templomunkban, Talán a legszembetűnőbb, hogy az ambó mögötti falra felkerült egy nagyképernyős televíziókészülék, amin - egy mini számítógép segítségével - végre ki tudjuk vetíteni az énekek és közös imádságok szövegeit. Az eszközöket néhány áldozatkész testvér adományozta a közösségnek. Nagy szükségünk volt már erre a technikai segítségre: jó szolgálatot tesz majd az ökumenikus imahéten, amikor egymás énekeivel ismerkedünk, az esti szentségimádási órákon, vagy amikor új éneket tanulunk a Mustármag-kórussal. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki adományával hozzájárult a kivetítés megvalósításához. 

Egy kedves környékbeli ismerősünk az Irgalmasság Éve alkalmából a héten megajándékozott minket Szent Fausztina nővér képével, akinek az Isteni Irgalmasság tiszteletét köszönhetjük. A kép a közösségi teremben nyerte el méltó helyét.


Néhány lelkes felnőtt összefogásával kialakult egy kis csapat, akik azon mesterkednek, hogy minél nagyobb kedvvel járjanak a kisebb és nagyobb gyermekek a templomba. 
Az új tanév kezdetén betűgyűjtésbe fogtunk: minden vasárnap jár a misén résztvevő gyermekeknek egy-egy betűt tartalmazó, színes tappancs, amiket egy kulcskarikán gyűjthetnek. Ha minden jól megy, az összegyűjtött betűkből Karácsonyra egy klassz jelmondatot tudnak majd kirakni. 
Általában havonta egyszer ezen felül is készülünk számukra valami érdekességgel: ezek többnyire a hittel, az imádsággal, a szentmisével, vagy az épp aktuális ünnepkörrel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák a gyerekek számára könnyen érthető módon, rajzos, játékos formában.
Az egyik apuka készíttetett egy külön bélyegzőt, amivel az éppen aktuális "bélyegzőfelelősünk" mindenki miselátogatási könyvecskéjében rögzíteni tudja a jelenlétet.
A közösségi terem egyik sarkában ezért kialakításra került egy "mini-iroda" is a gyerekek számára, a templom előterében pedig a faliújságunkat kiegészítettük a Ministráns-tablóval.
2016. szeptember 12., hétfő

ZARÁNDOKHÉTVÉGE

2016. szeptember 15-én hálaadó zarándoklat indul Mátraverebély-Szentkútról a Mária Úton Vácra, a Hétkápolna búcsújára. A gyalogos zarándoklat második szakaszát, amely Bujáktól Nézsáig tart, Czombos József atya vezeti. A zarándokok 2016. szeptember 16-án, pénteken délután 2 óra körül érkeznek majd Galgagutára, és egy rövid időre - néhány ima és ének, valamint egy kis frissítő erejéig - betérnek az Isteni Irgalmasság templomba is. 


2016. szeptember 17-én, szombaton az esztergomi Szent Anna Plébánia hívei látogatnak el hozzánk Pokriva László atya vezetésével. A zarándokok délelőtt 10 órai kezdettel szentmisét végeznek templomunkban.

Mindkét napon szeretettel várjuk a helyi és környékbeli testvéreket, gyűljünk össze minél többen a zarándokok fogadására!

2016. szeptember 4., vasárnap

AUGUSZTUS 20.

Augusztus 20-án nagyon sok szép élményben volt részünk. Ünnepi szentmise keretében emlékeztünk Szent István királyra, és sor került az új kenyér megáldására is, melyből a szertartást követően mindenki kapott egy szeletet.
A szentmisén Pénzes Barnabás Bulcsú a keresztség szentségében részesült, melynek tiszteletére József Atya is hazalátogatott. 
Mivel gyönyörű időnk volt, így a mise után a templom előtti téren terítettünk meg egy kis "állófogadásra", ahol lehetőség volt a kötetlen beszélgetésre, játékra is.

Bulcsú ünnepélyes bemutatása
"Megkeresztellek..."

Áldásra várva
Mindennapi kenyerünk

Nemzeti ünnep

Áldás
Áldás
Ünnep
Együtt
Anya és lánya

Felszabadultan
Keresztelői agapé

VENI SANCTE

Ma délelőtt a szentmisén ünnepélyesen megnyitottuk a 2016/17-es tanévet. A gyerekek sorban letették az oltár elé az iskolatáskáikat, melyeket Róbert atya meg is áldott a mise alatt.


A Mustármag-kórus a következő tanév jelmondataként énekelte:  "Én már döntöttem!" 

A mise végén minden gyerek kapott egy gyöngyfűzéssel készült keresztet, melyeket az egyházközségünkhöz tartozó egyik család készített meglepetésképpen.

A mostani tanévben is szeretettel várunk minden gyereket a ministránsaink közé és a Mustármag kórusba egyaránt. 

2016. augusztus 14., vasárnap

KENYÉRSZENTELÉSSzent István királynak - Hazánk fővédőszentjének - ünnepén templomunkban a szentmisét Czombos József atya mutatja délelőtt 9 órai kezdettel, 
melynek keretében megszenteli és megáldja az új kenyeret is. 
E szentmisén kerül sor Pénzes Barnabás Bulcsú megkeresztelésére is.

A kenyér az ember számára az életet, a megélhetést, az otthont jelenti, míg a rajta átkötött nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekapcsolódásának. 
A szentmise végén szétosztásra kerül a felszeletelt, megáldott kenyér. 

„Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! Áldd meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk; és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen." 
/Új kenyér megáldása/

KERESZTELÉSA keresztség az első és legfontosabb szentség, mely megnyitja az utat a többi szentségek felé, általa az ember megszabadul a bűnöktől, Isten gyermekévé születik újjá, és eltörölhetetlen jeggyel Krisztushoz hasonlóvá válva az Egyház tagja lesz.

2016. augusztus 20-án délelőtt  9 órakor


Pénzes Barnabás Bulcsú


keresztelője lesz templomunkban.

Istenem, kérlek
segítsd növekedni ezt
a kisgyermeket hitben
és szeretetben.
Mutasd meg neki
az élet csodáit
és áldásod kísérje
élete során.

2016. július 24., vasárnap

KÜLÖNLEGESSÉGEINK

Az egyházközség tagjai közül többen is vannak, akik egy-egy zarándokútjukon a templomunkra, közösségünkre is gondoltak, és hazatérve ennek emlékére az alábbi szép kegytárgyakat adományozták:

A bajor Altöttingi Mária-kegyhelyről származik ez a gyertya. A kép a kegytemplomban található Fekete-Madonna szobrot ábrázolja, fölötte pedig ezek a sorok olvashatók:


„Immer wenn du meinst, 
es geht nicht mehr,
kommt von irgendwo 
ein Lichtlein her,
dass du es noch einmal 
wieder zwingst
und von Sonnenschein 
und Freude singst;
leichter trägst des 
Alltags harte Last,
und wieder Kraft und 
Mut und Glauben hast!“

Ami szabad fordításban magyarul így hangzik:

"Mindig, mikor úgy érzed, nem bírod tovább,
Valahonnan feldereng egy kis fénysugár,
És segít, hogy megint mindent újrakezdj, 
S napfényről és boldogságról énekelj,
A mindennapok terheit könnyebben viseled,
Újra lesz erőd, bátorságod, hited."

A lengyelországi Częstochowa városából, a Jasna Góra-i kolostorból érkezett ez a gyertya, melyen a híres Fekete Madonna ikon ábrázolása látható. 

Az idei Váci Egyházmegyei Találkozónak Vecsés adott otthont. Az egyik résztvevő család hozta onnan ezeket a Jézus Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ábrázolásokkal díszített gyertyákat.