2018. július 6., péntek

MEGEMLÉKEZÉS

Tíz éve történt, július 4-én, egy pénteki napon. 
Mindannyian emlékszünk rá, hogy hol voltunk, mit csináltunk, amikor a sokkoló hírt kaptuk. A pillanat örökre beleégett a lelkünkbe: egy család elveszített egy férjet, egy fiatal apát, egy fiút, egy testvért, egy közösség elveszítette egyik tartóoszlopát, és sokan elvesztettünk egy jóbarátot. 
Tíz év telt el azóta.
Már tudjuk, hogy valójában nyertünk egy Égi pártfogót. Aki Odaföntről vigyáz a családjára, figyeli, milyen remek emberekké cseperednek a gyermekei, és közbenjár azért a templomért és közösségért, ahol akolitusi pályáját kezdte és ahol mindig jól érezte magát. 
2018. július 8-án vasárnap délelőtt a szentmisében Danira emlékezünk.

"Ha emlegettek, köztetek leszek.
De fáj látnom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok."

2018. július 1., vasárnap

JÚNIUSI ÜNNEPEK ÉS ESEMÉNYEK


Júliusban eljött a nyár, kitört a nyári szünet, az egyházi évben pedig beköszöntött az egyházi év. Utolsó nagyobb ünnepünk Úrnapja volt, idén sajnos az ünnepet megelőző hét időjárása nem tette lehetővé, hogy a hagyományos virágos körmenetet megtartsuk a templom körül, így csak egy jelképes körmenetre került sor a parkolóban. 

Június 17-én megtartottuk a tanévet lezáró hálaadó szentmisét, amelynek keretében sor került a ministránsverseny eredményhirdetésére. Mindenki kapott egy kis meglepetést, a legszorgalmasabb ministránsok pedig egy kiránduláson vehetnek majd részt. 

2018. június 24., vasárnap

MÁJUSI KÖRKÉP

Anyák napi köszöntés

Anyák napi csapat 

Pünkösdvasárnap Czerovszki Antal akolitussal

Pirosban

Szentháromság tisztelete

Szentháromság vasárnapi ministránsok

Gyereknapi kórus

Gyereknapi sütizés

2018. május 20., vasárnap

ARANYMISE

Mintha időutazáson lettek volna múlt vasárnap a galgagutai szentmisén részt vevők, az oltár mögül ugyanis ismét Czombos József Atya mosolygott a hívekre.
A mosoly mellett néha az örömkönnyek is megjelentek, hiszen nagyon szép és megható ünnepre gyűltünk össze: József Atya idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját, és ebből az alkalomból végiglátogatja valamennyi régi állomáshelyét, hogy bemutassa aranymiséjét. E gyönyörű alkalom tiszteletére aranyba és fehérbe öltözött az egész templom, és teli padsorokkal vártuk a hazalátogató József Atyát.A szentmisében sorra felcsendültek József Atya kedvenc énekei, a Mustármag-kórus most is szolgálatot teljesített gitárral, furulyával és csörgődobbal.
Természetesen készültünk egy kis műsorral is kedvenc lelkiatyánk számára énekekkel, versekkel, ezt követően pedig Kollár László, az egyházközség világi elnöke idézte fel köszöntő beszédében mindannyiunk nevében a legkedvesebb együtt töltött pillanatokat. 
A szertartás a különleges aranymisés áldással zárult, ahol is József Atya kiemelten nagy figyelmet szentelt a gyermekek seregének.
A szép nap emlékére mindenki kapott egy szentképet, amin megörökítésre kerültek József Atya pályájának eddigi állomáshelyei, hátoldalán pedig azok az idézetek, amelyek a leginkább meghatározták ezt a papi szolgálatban töltött, tartalmas öt évtizedet. A szentmisét követően senki nem sietett haza, a gyönyörű tavaszi időben a templom előtti téren a hívek által hozott süteményekkel megpakolt asztalok mellett volt lehetőség egy kis kötetlen beszélgetésre. József Atyának mindenkihez volt egy kedves szava, öröm volt őt itt látni újra köztünk.


Hálásak vagyunk azért, hogy részünk lehetett ebben a ritka és nagyon felemelő élményben, és sok áldást kívánunk József Atya további papi szolgálatára.2018. május 5., szombat

BÚZASZENTELÉS

Templomunkban 2018. április 29-én tartottuk a búzaszentelés szertartását. Róbert Atya vezetésével a jó termésért könyörögtek a hívek. A szentelt búzából a szertartást követően mindenki vihetett is magával pár szálat.JÓZSEF ATYA ARANYMISÉJE

Czombos József Atya idén nagyon szép, kerek jubileumot ünnepel: 50 évvel ezelőtt került sor a pappá szentelésére. Ez alkalomból nem csak jelenlegi "állomáshelyén", Rimócon, hanem régi falvaiban is bemutatja aranymiséjét. 

Galgagután 2018. május 13-án, a szokásostól eltérően 11 órakor kezdődő szentmisén ünnepeljük József Atya jubileumát, amire mindenkit sok szeretettel várunk.

2018. április 14., szombat

TAVASZI AKCIÓBAN

Takarító csoportunk tagjai ismét bevetésen voltak. Kihasználva az időjárás javulását, gondjaikba vették a templomunk előtti teret díszítő három nagy virágágyást, hogy minél szebb virágokban gyönyörködhessünk az év folyamán.
Fáradozásukat ezúton is nagyon köszönjük!ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Immáron hagyománnyá vált, hogy Húsvét második vasárnapján - vagyis az Isteni Irgalmasság ünnepén - a templombúcsú keretében kerül sor az elsőáldozásra is. Évről-évre érkeznek zarándokok templomunkba az Isteni Irgalmasság vasárnapján - hol csoportosan, hol egyénileg. Idén is nagy örömmel üdvözöltük a környékről és távolabbról érkező látogatókat egyaránt. 

E szép napra virágdíszbe öltözött az egész templom.
A szentmise előtt a Szent Márton imacsoport imaórát tartott az Isteni Irgalmasság tiszteletére.


Húsvét üzenete még frissen él bennük az Irgalmasság ünnepén. Ezt felidézve indultunk útnak a szentmisét követő körmenetben a Feltámadt Krisztust jelképező szoborral és a Húsvéti gyertyával. Újdonsült elsőáldozónkra fontos szerep jutott: a keresztet tartva ezen a napon ő vezette a körmenetet. 
2018. április 1., vasárnap

ÁLDOTT HÚSVÉTOT!

Krisztus feltámadt! Alleluja! 

Nagyszombat este Czerovszi Antal akolitus vezetésével mi is részt vettünk a feltámadást ünneplő vigíliai szertartáson. 
A tűzről meggyújtott Húsvéti gyertyával bevonulva a sötét templomba fokozatosan szétterjedt a fény. 


A sírban fekvő Jézus szobrát a szertartás folyamán ünnepélyesen felváltotta a Feltámadt Krisztust ábrázoló szobor.

Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a feltámadási körmenetet csak a templomon belül, a ministránsok részvételével tudtuk megtartani.


Húsvétvasárnap Róbert Atya ünnepi szentmisét celebrált, amelynek keretében a hívek által hozott húsvéti ételeket is megszentelte.
Az ünnepi szentmise közvetítése az alábbi internetes elérhetőségen megtekinthető: