2016. december 4., vasárnap

JUBILÁNS HÁZASOK MEGÁLDÁSA

Advent 2. vasárnapján a galgagutai Isteni Irgalmasság templomban három házaspárt köszöntöttünk 1., 5. illetve 35. házassági évfordulójuk alkalmából. 

A második gyertya meggyújtása
A szentmise keretében a homília után került sor az ünnepélyes szertartásra, melynek során először mindenki külön-külön megújította házassági fogadalmát, majd az áldást követően az újra megszentelt gyűrűket húzták ismét egymás ujjára a házaspárok, akik mellett ott sorakoztak gyermekeik is.
A jubilánsok a szentmise végén a gratulációk mellett saját készítésű emléklapot is kaptak. 

Áldás

Áldás


A gyűrűk megáldása
Gyűrűk felhúzása


Gyűrűk felhúzása

Könyörgés a jubilánsokért

Gratuláció2016. december 3., szombat

ADVENT

Múlt vasárnap az adventi koszorúk megáldásával és az első gyertya meggyújtásával ünnepélyesen kezdetét vette az új egyházi év.
A templomi nagy koszorú körül gyülekeztek a családok által hozott adventi koszorúk. 
Ég a gyertya ég....

A szertartás a koszorúk megáldásával kezdődött, majd a furulyásaink által kísért adventi éneket és rövid elmélkedést követően fellobbant a láng az első lila színű gyertyán.


Ezzel párhuzamosan a hagyományokhoz híven megkezdődött a települési közös adventi készület is. Az evangélikus templom melletti dísztéren a karácsonyfa és a Betlehemi istálló mellett ismét felállításra került a falu közös nagy adventi koszorúja. Az első gyertyát az evangélikus gyülekezet szolgálata keretében gyújtottuk meg.

Képek az eseményről itt láthatók: Advent Galgagután

2016. november 20., vasárnap

TETŐFELÚJÍTÁS

Az elmúlt időszakban meggyűlt a bajunk az időjárás viszontagságaival. A csapadék miatt a templomtetőnk több alkalommal is beázott, amit folyamatosan igyekeztünk kijavítani, de a legutóbbi hatalmas beázás egyértelművé tette, hogy toldozással-foldozással sajnos nem oldható meg a probléma. Teljes tetőcsere vált szükségessé, amire az idei év tavaszán került sor, a Váci Püspökség támogatásával.
Az új tetőt 2016. szeptember 30-án ünnepi szentmise keretében szentelte meg dr. Beer Miklós megyéspüspök. 
A beázások nyomai az épület falain sajnos több helyen is látszódnak, ezért reméljük, hogy az egyházközségnek mihamarabb lesz anyagi lehetősége arra, hogy az esedékessé vált felújításnak is nekiláthassunk.2016. november 6., vasárnap

AMIÉRT ÉRDEMES....


A jövő
A mai igeliturgián is maga köré gyűjtötte a gyerekeket Robi akolitusunk a Mi Atyánk közös elimádkozására. Óvodások, iskolások vegyesen, sőt a legkisebb közülük még óvodába sem jár, de magától értetődően jön a nagytesóival az oltárhoz.


 

NOVEMBER


A héten ismét virágba és gyertyafénybe borultak a temetők.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is égett a mécses a templom előtt mindazokra emlékezve, akik templomunk építésén fáradoztak, akik imáikkal, két kezük munkájával és anyagi hozzájárulásukkal támogatták és segítették a templom felépítését és fenntartását, de időközben már átköltöztek az Örök Hazába.
Nyugodjanak békében!2016. október 23., vasárnap

KÉSZÜLETÜNK MINDENSZENTEKRE ÉS HALOTTAK NAPJÁRA

Október vége felé már mindannyian készülődünk a közelgő jeles napokra: Mindenszentekre és Halottak napjára. Megvásároljuk a gyertyákat, mécseseket, virágokat és koszorúkat. Sokan elutazunk azokra a lakóhelyünktől távolabb eső településekre is, amelyek temetőiben rokonaink, ismerőseink nyugszanak, és ahová az év többi részén talán nem jutunk el. Alkalmat teremthetnek ezek a napok arra is, hogy az egymástól messze élő, ritkán találkozó családtagok, rokonok összegyűljenek.

Ne feledkezzünk azonban meg arról sem, hogy a keresztény ember nemcsak virággal és gyertyagyújtással emlékezik halottaira. Ezek mind nagyon szép szokások, de náluk is értékesebb az ima, amit szeretteink lelki üdvéért mondunk. 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-je és 8-a között mindennap teljes búcsút nyerhet, amit felajánlhat bármely elhunyt lélekért, melynek feltétele a gyónás, áldozás és a Miatyánk, Hiszekegy és Üdvözlégy elimádkozása a pápa szándékára.
Aki Halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a Halottak napját követő éjfélig) meglátogat egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút nyerhet a fenti feltételekkel. 

Galgagután az idei évben a szertartásrend az alábbiak szerint alakul:

2016. november 1. kedd
  • 10:30  Szentmise Mindenszentek tiszteletére a Galgagutai Isteni Irgalmasság templomban
  • 16:30  Temetői szertartás (melyet követően lehetőség lesz a síremlékek megáldására is)
2016. november 2. szerda
  • 17:00  Halottak napi igeliturgia a Galgagutai Isteni Irgalmasság templomban
Az idei évben is van lehetőség szentmise szándékot kérni elhunyt szeretteinkért, hozzátartozóinkért Halottak napja ünnepéhez kapcsolódóan. A templom bejárata melletti asztalkán találhatóak az erre a célra előkészített borítékok, amibe az elhunytak nevét elhelyezhetik a kedves testvérek. November hónapban ezekre a szándékokra ajánljuk fel a szentmiséket.


2016. október 10., hétfő

ZARÁNDOKLAT ZALÁBÓL

2016. október 12-én, szerdán újabb zarándokcsoport tisztel meg bennünket, akik ezúttal Zalakarosról érkeznek hozzánk, Dr. Háda László plébános atya vezetésével.
Külön nagy szeretettel várjuk és fogadjuk őket, hiszen a zalakarosi plébániatemplom szintén az Isteni Irgalmasság tiszteletére szentelődött, a két templom felszentelése között alig több mint egy év telt el.

OKTÓBER


Október a Rózsafüzér hónapja. Nálunk is működik a Rózsafüzér-társulat, melynek tagjai napi rendszerességgel imádkozzák a rózsafüzér imádságot, havonta változó titokkal. A titokcsere időpontja minden hónap első vasárnapja. A Társulat tagjai között megtalálhatóak fiatalok és idősek egyaránt. A Társulat tagjai imádkoznak a betegekért, vagy egyéb szándékra, imádkoznak a közösség meghalt tagjainak koporsója mellett, és szentmisét mondatnak a Társulat elhunyt tagjainak lelki üdvéért, valamint önkéntes adományaikkal is segítik a közösséget. 

A Rózsafüzér-társulat szeretettel várja újabb tagok jelentkezését is.


MEGÚJULTUNK

Az elmúlt napokban történt néhány újítás a templomunkban, Talán a legszembetűnőbb, hogy az ambó mögötti falra felkerült egy nagyképernyős televíziókészülék, amin - egy mini számítógép segítségével - végre ki tudjuk vetíteni az énekek és közös imádságok szövegeit. Az eszközöket néhány áldozatkész testvér adományozta a közösségnek. Nagy szükségünk volt már erre a technikai segítségre: jó szolgálatot tesz majd az ökumenikus imahéten, amikor egymás énekeivel ismerkedünk, az esti szentségimádási órákon, vagy amikor új éneket tanulunk a Mustármag-kórussal. 

Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki adományával hozzájárult a kivetítés megvalósításához. 

Egy kedves környékbeli ismerősünk az Irgalmasság Éve alkalmából a héten megajándékozott minket Szent Fausztina nővér képével, akinek az Isteni Irgalmasság tiszteletét köszönhetjük. A kép a közösségi teremben nyerte el méltó helyét.


Néhány lelkes felnőtt összefogásával kialakult egy kis csapat, akik azon mesterkednek, hogy minél nagyobb kedvvel járjanak a kisebb és nagyobb gyermekek a templomba. 
Az új tanév kezdetén betűgyűjtésbe fogtunk: minden vasárnap jár a misén résztvevő gyermekeknek egy-egy betűt tartalmazó, színes tappancs, amiket egy kulcskarikán gyűjthetnek. Ha minden jól megy, az összegyűjtött betűkből Karácsonyra egy klassz jelmondatot tudnak majd kirakni. 
Általában havonta egyszer ezen felül is készülünk számukra valami érdekességgel: ezek többnyire a hittel, az imádsággal, a szentmisével, vagy az épp aktuális ünnepkörrel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák a gyerekek számára könnyen érthető módon, rajzos, játékos formában.
Az egyik apuka készíttetett egy külön bélyegzőt, amivel az éppen aktuális "bélyegzőfelelősünk" mindenki miselátogatási könyvecskéjében rögzíteni tudja a jelenlétet.
A közösségi terem egyik sarkában ezért kialakításra került egy "mini-iroda" is a gyerekek számára, a templom előterében pedig a faliújságunkat kiegészítettük a Ministráns-tablóval.
2016. szeptember 12., hétfő

ZARÁNDOKHÉTVÉGE

2016. szeptember 15-én hálaadó zarándoklat indul Mátraverebély-Szentkútról a Mária Úton Vácra, a Hétkápolna búcsújára. A gyalogos zarándoklat második szakaszát, amely Bujáktól Nézsáig tart, Czombos József atya vezeti. A zarándokok 2016. szeptember 16-án, pénteken délután 2 óra körül érkeznek majd Galgagutára, és egy rövid időre - néhány ima és ének, valamint egy kis frissítő erejéig - betérnek az Isteni Irgalmasság templomba is. 


2016. szeptember 17-én, szombaton az esztergomi Szent Anna Plébánia hívei látogatnak el hozzánk Pokriva László atya vezetésével. A zarándokok délelőtt 10 órai kezdettel szentmisét végeznek templomunkban.

Mindkét napon szeretettel várjuk a helyi és környékbeli testvéreket, gyűljünk össze minél többen a zarándokok fogadására!