2018. május 20., vasárnap

ARANYMISE

Mintha időutazáson lettek volna múlt vasárnap a galgagutai szentmisén részt vevők, az oltár mögül ugyanis ismét Czombos József Atya mosolygott a hívekre.
A mosoly mellett néha az örömkönnyek is megjelentek, hiszen nagyon szép és megható ünnepre gyűltünk össze: József Atya idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját, és ebből az alkalomból végiglátogatja valamennyi régi állomáshelyét, hogy bemutassa aranymiséjét. E gyönyörű alkalom tiszteletére aranyba és fehérbe öltözött az egész templom, és teli padsorokkal vártuk a hazalátogató József Atyát.A szentmisében sorra felcsendültek József Atya kedvenc énekei, a Mustármag-kórus most is szolgálatot teljesített gitárral, furulyával és csörgődobbal.
Természetesen készültünk egy kis műsorral is kedvenc lelkiatyánk számára énekekkel, versekkel, ezt követően pedig Kollár László, az egyházközség világi elnöke idézte fel köszöntő beszédében mindannyiunk nevében a legkedvesebb együtt töltött pillanatokat. 
A szertartás a különleges aranymisés áldással zárult, ahol is József Atya kiemelten nagy figyelmet szentelt a gyermekek seregének.
A szép nap emlékére mindenki kapott egy szentképet, amin megörökítésre kerültek József Atya pályájának eddigi állomáshelyei, hátoldalán pedig azok az idézetek, amelyek a leginkább meghatározták ezt a papi szolgálatban töltött, tartalmas öt évtizedet. A szentmisét követően senki nem sietett haza, a gyönyörű tavaszi időben a templom előtti téren a hívek által hozott süteményekkel megpakolt asztalok mellett volt lehetőség egy kis kötetlen beszélgetésre. József Atyának mindenkihez volt egy kedves szava, öröm volt őt itt látni újra köztünk.


Hálásak vagyunk azért, hogy részünk lehetett ebben a ritka és nagyon felemelő élményben, és sok áldást kívánunk József Atya további papi szolgálatára.2018. május 5., szombat

BÚZASZENTELÉS

Templomunkban 2018. április 29-én tartottuk a búzaszentelés szertartását. Róbert Atya vezetésével a jó termésért könyörögtek a hívek. A szentelt búzából a szertartást követően mindenki vihetett is magával pár szálat.JÓZSEF ATYA ARANYMISÉJE

Czombos József Atya idén nagyon szép, kerek jubileumot ünnepel: 50 évvel ezelőtt került sor a pappá szentelésére. Ez alkalomból nem csak jelenlegi "állomáshelyén", Rimócon, hanem régi falvaiban is bemutatja aranymiséjét. 

Galgagután 2018. május 13-án, a szokásostól eltérően 11 órakor kezdődő szentmisén ünnepeljük József Atya jubileumát, amire mindenkit sok szeretettel várunk.

2018. április 14., szombat

TAVASZI AKCIÓBAN

Takarító csoportunk tagjai ismét bevetésen voltak. Kihasználva az időjárás javulását, gondjaikba vették a templomunk előtti teret díszítő három nagy virágágyást, hogy minél szebb virágokban gyönyörködhessünk az év folyamán.
Fáradozásukat ezúton is nagyon köszönjük!ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Immáron hagyománnyá vált, hogy Húsvét második vasárnapján - vagyis az Isteni Irgalmasság ünnepén - a templombúcsú keretében kerül sor az elsőáldozásra is. Évről-évre érkeznek zarándokok templomunkba az Isteni Irgalmasság vasárnapján - hol csoportosan, hol egyénileg. Idén is nagy örömmel üdvözöltük a környékről és távolabbról érkező látogatókat egyaránt. 

E szép napra virágdíszbe öltözött az egész templom.
A szentmise előtt a Szent Márton imacsoport imaórát tartott az Isteni Irgalmasság tiszteletére.


Húsvét üzenete még frissen él bennük az Irgalmasság ünnepén. Ezt felidézve indultunk útnak a szentmisét követő körmenetben a Feltámadt Krisztust jelképező szoborral és a Húsvéti gyertyával. Újdonsült elsőáldozónkra fontos szerep jutott: a keresztet tartva ezen a napon ő vezette a körmenetet. 
2018. április 1., vasárnap

ÁLDOTT HÚSVÉTOT!

Krisztus feltámadt! Alleluja! 

Nagyszombat este Czerovszi Antal akolitus vezetésével mi is részt vettünk a feltámadást ünneplő vigíliai szertartáson. 
A tűzről meggyújtott Húsvéti gyertyával bevonulva a sötét templomba fokozatosan szétterjedt a fény. 


A sírban fekvő Jézus szobrát a szertartás folyamán ünnepélyesen felváltotta a Feltámadt Krisztust ábrázoló szobor.

Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, így a feltámadási körmenetet csak a templomon belül, a ministránsok részvételével tudtuk megtartani.


Húsvétvasárnap Róbert Atya ünnepi szentmisét celebrált, amelynek keretében a hívek által hozott húsvéti ételeket is megszentelte.
Az ünnepi szentmise közvetítése az alábbi internetes elérhetőségen megtekinthető: 2018. március 30., péntek

NAGYPÉNTEK

Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.
Véres rózsák verték ki a testét,
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.
Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.
Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.
Szeges szíjak csontig elevenbe.
Jön az úton Szűzmária szembe.
A szeméből mennyek mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.
Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi Anyánk is!

/Sík Sándor/


A tabernákulum üres, az oltár csupasz. Soha máskor nem látjuk így, csak Nagypénteken. A harangok és csengők némák, az orgona sem szól.
Tegnap, Nagycsütörtökön a harangok Rómába mentek, az Oltáriszentséget átvittük a mellékoltárban lévő őrzési helyére, az oltárfosztás során pedig minden díszétől megfosztottuk az oltárasztalt. 

Minden a magányra, az elhagyatottságra utal. 

Nagypénteken a szertartás is csonka. A csendes bevonulás után Róbert Atya háromszori arcra borulással emlékezett Jézus háromszori elesésére. 

A Passióban ezúttal a püspökhatvani Pro Musica Vegyeskórus tolmácsolásában idéztük fel Jézus szenvedését és halálát. 

A Kereszthódolat során aztán egyenként, személyesen is a Megfeszített elé járulhattunk. A szertartás után pedig a Szentsír mellett imádságban elmélkedtünk Jézus kereszten mondott hét szaváról.

A Nagypénteki szertartás közvetítése az interneten megtekinthető az alábbi helyen: 

https://www.facebook.com/robiatya/videos/1722427807814092/

2018. március 25., vasárnap

NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYŰJTÉS

Idén is sor került egyházközségünkben az évek óta szokásos nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. Ismét jelentős mennyiség gyűlt össze, aminek a nagy részét liszt, cukor, konzervek, étolaj és tészta alkotta, de került azért egy kis
nassolnivaló is a csomagba.
Ahogy mindig, idén is a közösség legrászorultabb családja kapta az adományokat, amit a Virágvasárnapi szertartást követően szállított házhoz az egyházközségi küldöttség. VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. Pálmaágak helyett nálunk a barka játszik központi szerepet a szertartásban, ahol felelevenítjük ezt az ünnepélyes bevonulást.

A templomunk parkjában lévő tekintélyes bokor évről évre biztosítja számunkra a virágvasárnapi barkát, méghozzá nem csak a galgagutaiak számára, hiszen évek óta a Berceli Egyházközséget is mi látjuk el barkával.


Vannak persze kalandos történetek a "barkaszürethez" kapcsolódóan. Olyan évben, amikor korán beköszönt a jó idő, vagy a Húsvét a szokásosnál későbbi dátumra esik, bizony megesik, hogy a barka hetekkel korábban kivirágzik. Ilyenkor rettentően kell rá vigyázni, nehogy tönkremenjenek a gyönyörű gallyak. A levágott kötegeket hűvös pincében őrizgetve próbáljuk őket minél jobb állapotban megtartani a virágvasárnapi barkás körmenetre.

Az idei évben azonban minden úgy ment, ahogy az a "nagy könyvben" meg van írva: a barkánk  rügyei közvetlenül az ünnep előtti héten pattantak ki. 

A levágott gallyakat bekötegelve rögtön át is vittük a berceli templomba. Mivel a beosztás úgy alakult, hogy Virágvasárnap Galgagután Szandai Robi akolitus teljesített szolgálatot, így Róbert Atya Bercelen a virágvasárnapi reggeli szentmise keretében egyúttal a galgagutai barkaköteget is megáldotta.


A virágvasárnapi ünnepi igeliturgiánk barkás körmenettel indult: a hívek a szentelt barkát kézben tartva gyülekeztek a templom előtti téren, ahol felolvastuk a jeruzsálemi bevonulásról szóló evangéliumi szakaszt, majd pedig énekelve vonultunk be a templomba. A liturgiában ezen a napon Jézus szenvedésére is emlékezünk, ezért a szokásos módon, dramatizálva olvasták fel a Felolvasó-csoport tagjai a Passiót Szent Márk olvasatában.