2013. március 15., péntek

30 ÉVES JUBILEUM


Bár a Nagyböjt elsősorban nem az ünneplés időszaka, azért nekünk mégis alapos okunk volt az ünneplésre a hónap első felében: József Atya ugyanis 30 évvel ezelőtt, 1983 márciusában került a berceli plébániára, így tehát ez ideig kereken három évtizedet töltött már velünk.
Idén áprilisban lesz 45 éve annak, hogy József Atya a papi szolgálatot végzi, és ennek az időnek jelentős részét – kétharmadát – osztotta meg a berceli és társ-egyházközségi hívekkel.


Mi, galgagutaiak különösen is hálával és köszönettel tartozunk a Mindenhatónak, hogy ilyen lelki atyát vezérelt hozzánk, akinek vezetésével az elmúlt évtizedekben lélekben és külső, megfogható dolgokban is gyarapodhattunk. 
József Atyának köszönhetjük, hogy településünkön is van minden vasárnap katolikus istentisztelet, korábban ugyanis a híveknek Bercelre kellett menniük, ha részt akartak venni a szentmisén. József Atya azonban - rögtön érkezése után - vállalta, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket felismerve vasárnap délutánonként a baptista imaházban tartsa meg a szentmisét, később jelentős szerepe volt abban is, hogy megvásároljunk egy faházat és végre saját hajlékunk legyen.


Végül pedig felépítettük templomunkat, ami egy megvalósult álom, és majd az utókort is büszkeséggel töltheti el. Szintén József Atya volt az, aki ezt megálmodta, a közösségi összefogást elindította, és akiben már a kezdet kezdetén megérlelődött a gondolat, hogy az új templomot az Isteni Irgalmasság tiszteletére kellene majd szentelni.


Nagyon sok mindent említhetnénk még, amit József Atya ezért az egyházközségért tett és tesz ma is, felsorolni mindent lehetetlenség lenne. Gondolhatunk itt ünnepeink meghittségére, továbbá arra a törekvésére, hogy a társ-egyházközségeket a lehető legnagyobb egységre hangolja, de példaértékű az is, ahogyan a gyermekek és az ifjúság hitben megtartását, vagy a más felekezetekkel történő együttműködést a szívén viseli, melynek mi itt Galgagután rendszeresen tanúi lehetünk.
Megpróbáltuk összefoglalni a sok-sok jókívánságot, melyek az egyházközség képviselő-testülete és hívő közössége részéről József Atya felé szállnak, és március első vasárnapján egy csokor virág illetve egy jelképes ajándék kíséretében adtuk át őket József Atyának, akinek ezúton is kívánjuk, hogy legalább még újabb harminc évig itt legyen velünk, és munkálkodásáért a Jó Isten áldja meg! 


Nincsenek megjegyzések: