2013. január 5., szombat

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012-ES ÉVRŐL

Ismét elkezdődött egy új év. Bár az egyházi év kezdete nem esik egybe a polgári évkezdettel, a világi hagyományokhoz igazodva ilyenkor mi is áttekintjük az elmúlt esztendőt, és visszaemlékezünk a szép pillanatokra. Hála Istennek, 2012-ben is bőven volt részünk ilyenekben!Ebben az évben templomunkban egy gyermek találkozott első alkalommal Jézussal az első-szentáldozás keretében.
Egyházközségünk két tagja részesült tavaly a bérmálás szentségében.
Sokan keresik a kiengesztelődés szentségét a szentmisék előtt a szentgyónásban, ez Jézus ajándéka, hogy gyarlóságainktól szabaduljunk.
József Atya minden hónap első péntekén végiglátogatja betegeinket, de kérésre "soron kívül" is szívesen megy ahhoz, akinek szüksége van a megerősítésre. Emellett a balassagyarmati kórházban is rendszeresen teljesít szolgálatot.
Minden hétfőn este pedig szentségimádást tartunk, mindig az aktuális ünnepekhez kapcsolódó tartalommal.

Az év első kiemelkedő eseményként került megrendezésre januárban az ökumenikus imahét a keresztények egységéért. Településünk évek óta aktívan bekapcsolódik e kezdeményezésbe, hagyományosan az imanyolcad első négy estéjének az evangélikus imaterem, míg a második négy estének a katolikus templom ad otthont. Minden évben több meghívott előadó is gazdagítja gondolataival a programot.

Füke Szabolcs evangélikus lelkész és Czombos József Atya az ökumenikus imahét egyik estéjén

Bár 2012-ben házasságkötésre nem került sor templomunkban, nagyböjt 4. vasárnapján - Rózsaszín vasárnapon - nagyon szép eseménynek lehettünk tanúi, a szentmise keretében ugyanis egy 50 éves jubiláns házaspárt ünnepelhettünk meg.

Húsvét 2. vasárnapján, az Isteni Irgalmasság tiszteletére templomunk búcsúját tartottuk. Az ünnepi szentbeszédet Csillag Péter diakónus tartotta, akinek látogatását szerencsére ezúttal nem gátolták meg kedvezőtlen időjárási körülmények, mint januárban.

A galgagutai hívek - a testvértelepüléseken lakókkal együtt - részt vettek a Pilinyben megrendezett egyházmegyei találkozón is, ahol ugyancsak szép gondolatokkal gazdagodtunk, többek között például Pál Feri Atya jóvoltából.

Októberben sor került a berceli plébániához tartozó egyházközségek évenkénti szokásos zarándoklatára, mely ezúttal a Felvidékre vezetett. Kis csapatunk megtöltött három autóbuszt.

A tavaszi és őszi nagymarosi ifjúsági találkozónak is volt lelkes galgagutai résztvevője.

Nyáron a szorgalmas ministránsok és a lelkes fiatalok ismét részt vehettek a ministráns táborban, amit József Atya rendkívüli módon a szívén visel. A magunk között csak "Tíznapos"-ként emlegetett kirándulás ezúttal Erdélyt, mégpedig Kápolnásfalut és környékét vette célba, mivel ez a falu Bercel testvértelepülése is egyben, így Kápolnásfalu lakói között már sok jó barátot tarthatunk számon.

A húsvéti és a karácsonyi ünnepekre történő felkészülést segítették a Berceli templomban tartott lelkigyakorlatos esték, melyekre az autóval rendelkező testvérek összefogásával bárki eljuthatott a mi településünkről is.
Emellett szép adventi és karácsonyi gondolatokat, valamint az ünnepekkel kapcsolatos hasznos információkat is tartalmazó "kiadványunk", az ún. Testvérfalvak értesítője is elkészült, melyet a ministránsok segítségével minden katolikus család postaládájába eljuttattunk.
A hetente megújuló faliújság pedig nem csak minden hasznos tudnivalóról értesít minket az egész év folyamán, hanem színvonalas cikkekkel is ellát bennünket.

Galgagután immár több évre visszanyúló hagyomány, hogy Advent minden vasárnapján délután az evangélikus templom melletti szép téren egy-egy rövid ökumenikus ünnepség keretében meggyújtjuk a település adventi koszorújának 1-1 gyertyáját.

A templomunkba járó gyerekekhez 2012-ben is eljött a Mikulás, és szerény ajándékkal kedveskedett nekik.

Természetesen a legutóbbi Karácsony sem múlhatott el pásztorjáték nélkül. Az "előadás" - melyre hagyományosan december 24-én délután 5-kor került sor, az "éjféli mise" előtt - a visszajelzések szerint jól sikerült. Az érdem persze a gyerekeké, akik hibátlanul megtanulták a szövegüket és a legkisebbtől a legnagyobbig nagy átéléssel játszották el a legszebb történetet. A technikai hátteret (világítás, zene, kellékek) néhány lelkes felnőtt biztosítja már évek óta, de ebben az évben újdonságként néhány felnőtt testvérünk szereplőként is bekapcsolódott.

Ezúton ismét megköszönjük egyházközségünk közösségének egész éves munkáját! 

Reméljük, hogy az idei év is sok-sok hasonlóan szép dolgot tartogat a számunkra, amiről természetesen igyekezni fogunk ezen a fórumon is beszámolni.Nincsenek megjegyzések: