2017. január 21., szombat

ÖKUMENIKUS IMAHÉT

A hagyományokhoz hűen idén is a országoshoz képest egy hét csúszással kerül megrendezésre Galgagután az ökumenikus imahét, melynek programja az alábbiak szerint alakul:


IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

GALGAGUTA

2017.

Január 22-tól január 29-ig 

„…Krisztus szeretete szorongat minket…” 2Kor 5,14-20

 • Január 22. vasárnap 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
 • Január 23. hétfő 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Római Katolikus szolgálat
 • Január 24. kedd 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
 • Január 25. szerda 18 óra
  • Helyszín: Evangélikus gyülekezeti terem
  • Evangélikus szolgálat
      AGAPE
 • Január 26. csütörtök 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Katolikus szolgálat
 • Január 27. péntek 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Baptista szolgálat
 • Január 28. szombat 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Katolikus szolgálat
 • Január 29. vasárnap 18 óra
  • Helyszín: Római katolikus templom
  • Záró: evangélikus és katolikus szolgálat


Várjuk megszokott adományaikat az AGAPE elkészítéséhez.

Szeretettel várunk mindenkit, hogy megéljük Krisztusban való összetartozásunkat!IMAHÉT 2017 TÉMÁJA
Kiengesztelődés – Krisztus szeretete szorongat minket
(2 Kor 5,14–20)

A 2017-es ökumenikus imahét témája

Amikor a német nemzeti előkészítő bizottság 2014 öszén először ülésezett, hamar világossá vált, hogy az idei ökumenikus imahét anyagában két fő hangsúlynak kell lennie. Mindenekelőtt Isten szeretetét és kegyelmét kell megünnepelni, „az emberiség megigazulását egyedül kegyelemből”, a Luther Márton nevéhez fűződő reformáció fő témájára utalva. Másrészt az imahét anyagának rá kell világítania a reformációt követő mély megosztottság fájdalmaira is, amelynek erős hatása volt az egyházra. Nyíltan meg kell nevezni a bűnt, és olyan lépéseket kell tenni, amelyek a megbékélés útjára vezetnek.
Végül Ferenc pápa 2013-as Evangelii gaudium (Az evangélium öröme) című apostoli buzdítása szolgáltatta az idei év témáját ezzel az idézettel: „Krisztus szeretete szorongat minket”. Ezzel az igeverssel (2Kor 5,14) és a korintusiakhoz írt második levél egész ötödik fejezetének összefüggését figyelembe véve fogalmazta meg a német bizottság a 2017-es imahét témáját.


A bibliai szövegrész: 2Kor 5,14–20

Ez a bibliai igehely azt hangsúlyozza, hogy a megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre vonatkozik. „Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy- hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét.” (19. vers)
Isten cselekedetének eredményeként az ember, aki megbékélt Krisztusban, válaszul arra hívatott, hogy szóval és cselekedettel is hirdesse ezt a megbékélést: „Mert Krisztus szeretete szorongat minket” (14. vers). „Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel!” (20. vers). A textus hangsúlyozza, hogy nincs megbékélés áldozatok nélkül. Jézus az életét adta, Ő mindenkiért meghalt. A megbékélés követei az Ő nevében szintén arra hívattak, hogy hasonlóképpen áldozzák oda életüket. Többé nem önmagukért, hanem Krisztusért élnek, aki meghalt értük.

A nyolc nap és az istentisztelet

Az ige, 2Kor 5,14–20 alapján fogalmazták meg a nyolc nap témáit. Ezek az egyes versek teológiai mondanivalójára utalnak:

1. nap: Egy meghalt mindenkiért (vasárnap)
2. nap: Többé ne önmaguknak éljenek (hétfő)
3. nap: Ne csak test szerint tekintünk egymásra (kedd)
4. nap: Minden régi elmúlt (szerda)
5. nap: Minden újjá lett (csütörtök)
6. nap: Isten megbékéltetett önmagával (péntek)
7. nap: A békéltetés szolgálata (szombat)
8. nap: Megbékélés Istennel (vasárnap)

Az a tény, hogy Isten Krisztusban megbékéltette önmagával a világot, a legelső és legfontosabb ok az ünneplésre az ökumenikus istentiszteleten. De az istentiszteletnek bűnünk megvallását is magában kell foglalnia, mielőtt az ige hirdetését halljuk, és Isten megbocsátásának mély kútjából merítünk. Csak így tudunk majd tanúskodni a világnak arról, hogy lehetséges a megbékélés.

Nincsenek megjegyzések: