2016. augusztus 14., vasárnap

KENYÉRSZENTELÉSSzent István királynak - Hazánk fővédőszentjének - ünnepén templomunkban a szentmisét Czombos József atya mutatja délelőtt 9 órai kezdettel, 
melynek keretében megszenteli és megáldja az új kenyeret is. 
E szentmisén kerül sor Pénzes Barnabás Bulcsú megkeresztelésére is.

A kenyér az ember számára az életet, a megélhetést, az otthont jelenti, míg a rajta átkötött nemzeti színű szalag szimbóluma a haza és az élet összekapcsolódásának. 
A szentmise végén szétosztásra kerül a felszeletelt, megáldott kenyér. 

„Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! Áldd meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonosz lélek minden kísértését. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk; és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen." 
/Új kenyér megáldása/

Nincsenek megjegyzések: