2015. március 30., hétfő

NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI MISEREND

 
2015. április 2. Nagycsütörtök
 18.30   Utolsó vacsora miséje, oltárfosztás

  2015. április 3. Nagypéntek     Szigorú böjt +++
 18.30   Az Úr szenvedésének emlékezete (passió, kereszthódolat, szentáldozás)

  2015. április 4. Nagyszombat
 19.15 Húsvét vigíliája,  feltámadási körmenet

 2015. április 5. Húsvétvasárnap 
 10.30 Jézus feltámadásának ünnepe 

  2015. április 6. Húsvéthétfő  
10.30 Szentmise

Nincsenek megjegyzések: