2014. augusztus 17., vasárnap

HÁLAADÁS ÉS ELKÖSZÖNÉS

A mai vasárnapon a szentmisében József Atyával együtt hálát adtunk az együtt töltött 31 évért, és egyidejűleg üdvözöltük körünkben Róbert Atyát.
A búcsúzás könnyesre sikerült, bár tudjuk, hogy a Jó Isten segítségével nem örökre szól.


Az alábbi szavakkal köszönték meg a galgagutai hívek József Atya áldozatos munkáját:Kedves József Atya!

Nem olyan régen – pontosan tavaly márciusban – ünnepeltük itt ebben a templomban is József Atyával együtt a 30 éves jubileumát annak, hogy Bercel és a környező fíliák plébánosa lett. Akkor még nem gondoltuk, hogy rövid időn belül ilyen nagy változások következnek be életünkben.

Idén áprilisban volt 46 éve, hogy József Atya megkezdte papi hivatását, és ennek az időnek jelentős részét – kétharmadát – osztotta meg velünk.

Mi, galgagutaiak különösen is hálával tartozunk a Mindenhatónak, hogy ilyen lelki atyát vezetett hozzánk.
József Atyának köszönhettük ugyanis, hogy Galgagután is van minden vasárnap katolikus istentisztelet. Ez nem volt mindig zökkenőmentes, de az Atya vállalta velünk és értünk a nehézségeket: először itt nem messze a baptista imaházban, majd átmenetileg a művelődési házban kaptunk helyet, míg végül rátaláltunk a „faházra”, mely a mellé épített haranglábbal hosszú évekre otthont adott nekünk.
Most pedig itt vagyunk ebben a csodálatos templomban, melynek gyors felépülésében hosszú ideig egyedül József Atya hitt, és amelybe szívét-lelkét „beleépítette”.
Emlékszem, mi még csak a telek megvásárlásának lehetőségét fontolgattuk, mikor az Atyának már kész elképzelése volt arról is, hogy a templomot az Isteni Irgalmasság tiszteletére kellene szentelni.
Azt a rengeteg fáradozást, munkát és utánajárást, amit e templom felépüléséért tett, soha nem fogjuk tudni eléggé meghálálni. De azt megígérjük, hogy mindig szívügyünk lesz a templomunk.

Számos lélekemelő pillanatot éltünk át József Atyával az elmúlt években. Ha mindet részletesen fel akarnánk sorolni, kevés lenne a rendelkezésre álló idő.
Gondoljunk ünnepeink meghittségére, a karácsonyi pásztorjátékokra, házassági jubileumi ünnepségekre, a gyönyörű búcsúi szentmisékre, a lelkigyakorlatokra, az ökumenikus imahetekre, a sok vendégre, akik templomunkban megfordultak és az értékes vendég-igehirdetésekre, előadásokra, a televíziós közvetítésre annak minden izgalmával együtt, zarándoklatainkra, a kirándulásokra és táborozásokra, a szentségimádásokra és utána az értékes videofilmek megtekintésére, vagy a közösen végzett munkára.

És szeretném kiemelni, hogy most itt nem csak a galgagutai katolikus hívek nevében szólok, hanem nagyon sok evangélikus testvérünk nevében is, akik ugyancsak jó szívvel emlékeznek vissza József Atya nálunk töltött éveire.

Bár hivatalosan búcsúzunk, de igazából tudjuk, hogy nem utoljára vagyunk itt együtt. Mondhatnám most, hogy azért, mert József Atya mindig szívesen látott vendég lesz nálunk, de ez így nem teljesen igaz. Mert József Atya ide, ebbe a templomba soha nem vendégként, hanem mindig haza fog jönni.

Biztosak vagyunk benne, hogy új szolgálati helyén is teljes szívvel folytatni fogja áldozatos tevékenykedését, melyhez sok erőt, jó egészséget és a Jó Isten áldását kívánjuk. Kérjük, hogy ne feledkezzen meg továbbra sem rólunk, mint ahogy mi is belefoglaljuk imáinkba József Atyát is.

A sok-sok jókívánsággal együtt kérjük fogadja szeretettel az együtt töltött évek emlékére ezt a kis ajándékot.

Kedves Róbert Atya!

A galgagutai hívek nevében szeretettel köszöntöm új szolgálati helyén. Szívből kívánom, hogy községeinkben otthonra találjon.

A Mennyei Atya adjon testi-lelki erőt és egészséget szolgálatához, melyhez mi is ezúton felajánljuk segítségünket ugyanúgy, mint József Atyának tettük.

Kérjük az Irgalmas Jézus segítségét és községünk védőszentjének, Szent Mártonnak közbenjárását Róbert Atyáért, hogy jó lelkiatyaként vezesse a híveket!

Isten hozta!

 

A szertartás végeztével a templomból távozó híveket mindkét atya kézfogással köszöntötte a templom ajtajában.

Nincsenek megjegyzések: